Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Escherichia

  Większość gatunków tego rodzaju wchodzi w skład fizjologicznej Hory jelit ludzi i zwierząt (£. blattae była izolowana tylko z jelita karaluchów) i jest zawsze izolowana z próbek kału. 7. tego powodu pałeczki Escherichia są ważnym wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody, artykułów spożywczych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Bartonella

  W rodzaju Bartonella opisano kilkanaście gatunków, wśród których kilka związanych jest z patologią u ludzi. Najczęściej z zakażeń od ludzi izolowane były szczepy należące do gatunków B. ąuintana, B. henselae i B. bacilliformis. Szczepy gatunków B. elizaberhae, B. vinsonii są znacznie rzadszymi, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Peptococcus

  W rodzaju Peptococcus znajduje się tylko jeden gatunek Peptococcus niger stosunkowo rzadko izolowany /. zakażeń od ludzi. Jego rezerwuarem są głównie zwierzęta. Może być przyczyną zakażeń oportunistycznych.

  Morfologia i warunki hodowli upodabniają go do wyżej wymienionych rodzajów. Różnicowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Salmonella

  Klasyfikacja rodzaju Salmonella obejmująca gatunki zawsze budziła wątpliwości. Stosowany do niedawna podział okazał się pozbawiony filogenetycznego uzasadnienia. Różne źródła podają różną liczbę „praw dziwych" gatunków tego rodzaju: od jednego do dwunastu. Taksonomia filogenetyczna oparta na badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Bordetella

  Krztusiec jest chorobą wieku dziecięcego, choć może także występować wśród młodzieży i dorosłych. Do zakażenia dochodzi bezpośrednio, drogą kropelkową. Poza organizmem gospodarza pałeczki szybko giną. Typowymi objawami klinicznymi choroby są charakterystyczne napady kaszlowe, którym towarzyszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Citrobacter

  Pałeczki Citrobacter stanowią florę jelitową zdrowych ludzi. Poza jelitem są to bakterie oportunistycznc wywołujące najczęściej zakażenia dróg moczowych i układu oddechowego. Mogą osiągać szeroki zakres oporności na antybiotyki i wywoływać infekcje szpitalne.

  Rodzaj obejmuje już dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Brucella

  Pałeczki z rodzaju Brucella rosną na pożywkach wzbogaconych. Materiałem, w którym bada się obecność bakterii, jest zwykle krew. Posiewa się ją najczęściej na podłoża płynne: wyciąg mózgowo-sercowy (BHI) lub bulion tryptozowo-sojowy (TSB). W ofertach wielu firm dostępne jest specjalne płynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Yersinia

  Rezerwuarem pałeczek tego rodzaju są zwierzęta zarówno dzikie, jak i hodowlane. W jego obrębie wyodrębniono kilkanaście gatunków. Dla człowieka chorobotwórcze są Yersinia enterocolitica subsp.enterocolitica - pałeczka jersiniozy, Yersinia pseudo-luberculosis subsp.pseudotuberculosis - dawniej nazywana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje Legionella, Tatlockia, Fluriobacter

  Rodzaje Legionella, Fluriobacter, Tatlockia obejmują prawic 50 gatunków. Uważa się, że około 20 z nich jest związanych z zakażeniami u ludzi. W większości udokumentowanych przypadków czynnikiem etiologicznym infekcji były szczepy L. pneu-mophila subsp. pneumophila. Są to przede wszystkim szczepy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Serratia

  Większość pałeczek tego rodzaju to saprofity i komensale. Spośród kilkunastu dotychczas opisanych gatunków istotne znaczenie kliniczne ma jedynie Serratia marcescens subsp. marcescens, pałeczka odpowiedzialna za zakażenia nabyte w szpitalu, w szczególności dotyczące dróg moczowych, wsierdzia, ale lakżc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt

Do góry