Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  EIA

  EIA (ang. enzyme immunoassay) - odczyny immunoenzymatyczne stosowane w diagnostyce. W odczynach tych znacznikiem jednego ze składników7 reakcji - antygenu lub przeciwciała jest enzym. W wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje barwny produkt. Natężenie barwy (mierzone spektrofotometrycznie) jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie bezwzględnie chorobotwórcze

  Bakterie bezwzględnie chorobotwórcze - bakterie wyposażone w zespół czynników związanych z komórką oraz wydzielanych poza nią, które powodują stałą lub przejściową destrukcję struktur komórkowych ważnych dla praw idłowego funkcjonowania makroorganiz-mu. Wywołują zawsze chorobę, jeśli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekosystem

  Ekosystem - układ ekologiczny, który stanowi siedlisko drobnoustrojów, na przykład błony śluzowe, umiejscowione w obrębie organizmu człowieka wraz z drobnoustrojami tam występującymi (biocenoza). Każdy taki ekosystem stanowi odrębną, charakterystyczną, fuńk^ cjonalną całość, w której istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie oportunistyczne

  Bakterie oportunistyczne - warunkowo chorobotwórcze, mogą być czynnikiem etiologicznym zakażeń oportunistycznych. Stanowią składnik naturalnej mikroflor)' fizjologicznej człowieka lub występują w środowisku z nim związanym, ale w stanach zaburzenia równowagi flory lub obniżenia odporności organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELISA

  ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) - test immunoenzymatyczny służący do oznaczeń ilościowych zarówno antygenów, jak i przeciwciał. W technice tej jeden ze składników reakcji związany jest z nośnikiem (na przykład polistyrenem mikropłytek), kolejno dodaje się pozostałe składniki reakcji, po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Biocenoza - grupa drobnoustrojów, obejmująca głównie różne gatunki bakterii, bytujących w określonych miejscach organizmu człowieka nazywanych siedliskami. Drobnoustroje te współdziałając ze sobą i oddziałując na siebie wzajemnie pozostają w stanie homeostazy (równowagi). Drobnoustroje inne niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchoskopia

  Bronchoskopia (bronchofiberoskopia) - inwazyjna metoda diagnostyczna używana w badaniu tchawicy i oskrzeli za pomocą bronchoskopu (bronchofiberoskopu) - wziernika zaopatrzonego w źródło światła i układ optyczny. Umożliwia oglądanie wewnętrznej powierzchni tchawicy i oskrzeli oraz pobieranie próbek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykrywanie koagulazy

  Koagulaza jest białkiem uwalnianym do otoczenia przez bakterie (np. Staphylococcus aureus). Działa ona podobnie jak protrombina, przekształcając zawarty w osoczu fibrynogen w fibrynę. W wyniku tego przekształcenia osocze ulega wykrzepianiu.

  Próbę wykonuje się w' wąskich, małych probówkach. Używa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zakażeń szpitalnych

  Zakażenia szpitalne mogą wynikać z zaniedbań w postępowaniu aseptycznym. Przy obecnym postępie medycyny są one jednak także nieuniknionym problemem każdego, nawet najlepiej prowadzonego szpitala. W największym stopniu zagrożone są oddziały intensywnej terapii, oddziały zabiegowe i te, na których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykrywanie esterazy leukocytów w moczu

  Jest to szybki test paskowy wykonywany bezpośrednio z próbki nicodwirowancgo moczu. Leukocyty wykrywane są na podstawie aktywności esterazy indoksylowej, enzymu występującego w granulocytach i makrofagach. Esteraza katalizuje hydrolizę pochodnej estru naftylo-wego. Uwolniony naftyl reaguje z solą diazoniową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /914

  praca w formacie txt

Do góry