Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Toksyny immunomodulujące (superantygeny)

  Toksyny immunomodulujące (superantygeny) - toksyny białkowe wytwarzane głównie przez bakterie gramdodatnie. Stymulują one nieswoiście układ immunologiczny, aktywując dużą liczbę limfocytów T. Prowadzi to do masowego wytwarzania cytokin, a w konsekwencji do wstrząsu zagrażającego życiu. Superantygenami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysięk

  Wysięk - płyn powstający w przebiegu zapalenia wskutek przenikania osocza przez ściany naczyń włosowatych i zbierający się w tkankach lub jamach ciała. Zawiera ponad 3% białka. Płyn wysiękowy może być: surowiczy - nie zawiera wtedy komórek, ma barwę słomkową i jest przejrzysty; ropny - ma barwę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa

  Ropa (łac.pus) - płyn wysiękowy zapalny o różnej konsystencji (gęstość względna ponad 1.013) zawierający liczne granulocyty obojętnochłonne, bakterie żywe i martwe, fragmenty martwych tkanek. W przypadku niektórych infekcji, na przykład wywołanych prątkami, ropa zawiera monocyty - krwinki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspy patogenności PAI

  Wyspy patogenności PAI (ang. pathogenicity islands) - w obrębie genomu bakterii regiony różniące się od pozostałej jego części zawartością mol% G + C\ co sugeruje, że zostały stosunkowo niedawno nabyte przez te bakterie. Sekwencje te stanowią geny warunkujące chorobotwórczość. Nazywane są także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sondy genetyczne

  Sondy genetyczne (sondy molekularne) - fragmenty jednoniciowego DNA lub RNA o znanej sekwencji nuklcotydowej i komplementarnej do sekwencji poszukiwanej. Po napotkaniu w badanym materiale sekwencji komplementarnej sonda hybrydyzuje z nią. a o jej związaniu informuje kowalencyjnie związany z sondą znacznik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Real-time PCR

  Real-time PCR - odmiana łańcuchowej reakcji polimerazy, w której możliwe jest określenie w czasie rzeczywistym początkowej ilości DNA amplifikowanego w jej przebiegu. W metodzie tej wykorzystuje się sondy znakowane barwnikami fluorescencyjnymi, które hybrydyzują z sekwencjami wewnętrznymi powielanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysypka

  Wysypka (osutka) - mnogie wykw ity na skórze w postaci plamek, grudek, pęcherzyków o różnych kształtach i wielkości powstające w przebiegu licznych chorób zakaźnych i alergicznych, a także w wyniku zatrucia substancjami chemicznymi, na przykład lekami.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  Kolonizacja - zasiedlenie określonego siedliska organizmu przez jeden lub grupę drobnoustrojów. Zdrowy organizm skolonizowany jest drobnoustrojami stanowiącymi fizjologiczną mikroflorę (naturalną), Nosicielstwo też może być uważane za formę kolonizacji. Kolonizacja drobnoustrojami chorobotwórczymi nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oportunistyczne zakażenie szpitalne

  Oportunistyczne zakażenie szpitalne - zakażenie, które może nastąpić u pacjenta podczas wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych lub pielęgnacyjnych w szpitalu. Przyczyną są najczęściej wielooporne drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego, które jest ich rezerwuarem. Przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komensale

  Komensale - drobnoustroje stanowiące element biocenozy, na przykład mikroflory fizjologicznej człowieka. Pozostają w nieantagonistycznym stosunku z innymi drobnoustrojami i z organizmem gospodarza. Z wzajemnych relacji czerpią jednostronne korzyści.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /255

  praca w formacie txt

Do góry