Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie nerwu VII

  Nerw twarzowy prowadzi na swoim przebiegu włókna mieszane. W codziennej praktyce bada się przede wszystkim składową ruchową związaną z mięśniami twarzy. Dokonujemy oceny symetrii umięśnienia twarzy, a następnie każemy badanemu wyszczerzyć zęby, zamrugać oczami, zagwizdać, bardzo mocno zacisnąć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja czuciowa

  Afazja czuciowa (odbiorcza, sensoryczna) powstaje jako wynik uszkodzenia ośrodka Wemic-kego, który skupiony jest przede wszystkim w polu 22 i 42 wg Brodmanna, a więc tylnej części zakrętu skroniowego górnego i środkowego. Afazja czuciowa polega na tym, że chory nie może zrozumieć tego, co mówią do niego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Startery

  Startery (ang. primers) - krótkie polinukleotydy otrzymywane najczęściej syntetycznie, które przyłączają się do komplementarnej sekwencji pojedynczej (^denaturowanej) nici DNA. Zaznaczają w ten sposób miejsce, od którego zacznie się synteza drugiej nici DNA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby lateksowe

  Próby lateksowe - próby pozwalające wykrywać bezpośrednio w materiałach klinicznych antygeny rozpuszczalne bakterii lub przeciwciała dla nich w surowicy. W takich próbach cząstki lateksu są nośnikiem dla znanych antygenów bądź przeciwciał. Umożliwiają bezpośrednią obserwację wyniku reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia (infekcje) endogenne

  Zakażenia (infekcje) endogenne - zakażenie wywołane bakteriami pochodzącymi z własnej flory bakteryjnej (najczęściej fizjologicznej), rozwijające się w okolicy ich naturalnego bytowania lub, częściej, po przeniesieniu w inne miejsce, w stanie fizjologicznym pozbawione bakterii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbionty

  Symbionty - drobnoustroje współżyjące w biocenozie, na przykład wchodzące w skład fizjologicznej mikroflory człowieka. Pozostają ze sobą i z organizmem człowieka w nieantagonis-tycznym stosunku, a ich wzajemne zależności dają obustronne korzyści.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie

  Zapalenie - obronna reakcja tkanki łącznej na szkodliwe czynniki egzogenne (bakterie, substancje chemiczne, urazy mechaniczne) lub endogenne (odpowiedź immunologiczna powodująca uszkodzenia). Udział biorą liczne komórki tkanki łącznej i komórki wywodzące się z niej, a także granulocyty obojętnochłonnc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLC

  TLC (ang. thin layer chromatography) - chromatografia cienkowarstwowa. Technika analityczna polegająca na rozdzielaniu substancji na cienkich warstwach stałego złoża (lub cieczy zaadsorbowanej na złożu) umieszczonych na płytkach szklanych. Fazę stałą stanowi najczęściej żel krzemionkowy lub celuloza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoonozy

  Zoonozy - choroby wynikające z przeniesienia czynnika etiologicznego (bakterii, wirusów, pasożytów) między zwierzętami a człowiekiem. Kierunek transmisji może być różny: ze zwierząt na człowieka (choroby odzwicrzęce) lub między nimi w obie strony. Definiujące ten kierunek określenia: antropozoonozy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydzieliny

  Wydzieliny - produkty wytwarzane przez gruczoły. Gruczoły występują w dwóch postaciach: jako gruczoły zwarte, na przykład tarczyca, gruczoły łojowe, ślinianki, oraz gruczoły rozproszone wśród innych komórek, na przykład komórki endokrynowe przewodu pokarmowego. Wyróżniamy wydzielanie zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /733

  praca w formacie txt

Do góry