Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja i czynność układu współczulnego

  Układ współczulny składa się z części przedzwojowej i pozazwojowej. Ciała komórkowe neuronów przedzwojowych położone są w istocie szarej pośredniej segmentów C8-L3 rdzenia kręgowego, gdzie tworzą tzw. róg boczny. Aksony tych neuronów opuszczają rdzeń kręgowy korzeniami brzusznymi i, tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądra podstawne

  Z jądrami podkorowymi (prążkowiem i gałką bladą) funkcjonalnie powiązane są istota czarna śródmózgowia oraz jądro niskowzgórzowe. Dawniej określano je wspólnie mianem układu pozapiramidowego. Połączenia tych ośrodków z korą mózgu oraz pomiędzy sobą mają istotny wpływ na przebieg wykonywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i czynność układu przywspółczulnego

  Układ przywspółczulny także składa się z części przedzwojowej i pozazwojo-wej. Neurony przedzwojowe tej części układu autonomicznego zlokalizowane są w obrębie pnia mózgu i części krzyżowej rdzenia kręgowego. W pniu mózgu leżą w czterech jądrach nerwów czaszkowych (jądro dodatkowe nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyższe czynności nerwowe

  Takie funkcje' ludzkiego mózgu, jak myślenie abstrakcyjne, zdolności do uczenia się i zapamiętywania, mowa, są czynnościami najbardziej skomplikowanymi i zarazem najmniej poznanymi. Ze względu na niejednoznaczne i nieobiektywne kryteria oceny procesy te są bardzo trudne do zbadania. Mimo wielu danych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrócony odruch na rozciąganie

  Odwrócony odruch na rozciąganie polega na rozkurczu mięśnia w odpowiedzi na jego bardzo silne rozciągnięcie i stanowi mechanizm obronny, zabezpieczający przed zerwaniem mięśnia. Taka paradoksalna reakcja jest więc przeciwieństwem odruchu na rozciąganie, wywołanego z włókien aferentnych la, w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory węchu

  Człowiek jest w stanie rozpoznać tysiące różnych substancji zapachowych, i to niekiedy w stężeniach nawet kilkubilionowych procenta. Chemoreceptory rozmieszczone są w górnej części jamy nosowej, na bardzo małym obszarze błony śluzowej (2-5 cm2), który nazywa się nabłonkiem węchowym. Oprócz komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje receptorów

  Każdy receptor przetwarza jedną z form energii bodźca (mechaniczną, chemiczną, termiczną lub elektromagnetyczną) na energię elektrochemiczną w postaci potencjałów receptora, stopniowanych zależnie od siły i czasu trwania bodźca, podobnych do pobudzających potencjałów postsynaptycznych (wyjątek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory smaku

  Chemoreceptory smaku zlokalizowane są w wyspecjalizowanych strukturach -kubkach smakowych - rozmieszczonych w nabłonku brodawek języka, błonie śluzowej podniebienia, gardła i nagłośni. Człowiek ma ich około 10 tysięcy. Każdy kubek smakowy składa się z czterech rodzajów komórek. Komórki podstawne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie skórne

  Receptory dotyku i ucisku są mechanoreceptorami umieszczonymi w skórze lub tkance podskórnej. Istnieje kilka rodzajów mechanoreceptorów o różnej, niekiedy skomplikowanej budowie i odmiennych właściwościach. Są to nagie lub otor-bione zakończenia obwodowych zakończeń neuronów czuciowych, różniące się nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodowanie informacji czuciowej

  Wrażenie czuciowe powstaje jako kombinacja czterech podstawowych elementów. Są to: rodzaj (modalność) bodźca, miejsce jego działania, siła (intensywność) i czas trwania.

  Rozróżnienie rodzaju bodźca zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, w danym włóknie nerwowym potencjały czynnościowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 455

  praca w formacie txt

Do góry