Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Budowa mięśnia poprzecznie prążkowanego

  Włókna mięśniowe powstają w życiu płodowym i w wyniku połączenia szeregu macierzystych miocytów stanowią zespólnię komórkową. Ich średnica wynosi od 10 do 100 p.m. Mają one wiele jąder umiejscowionych pod błoną komórkową, czylisarkolemą. Ultrastruktura włókna mięśniowego przedstawiona jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie siłą skurczu jednostki ruchowej przez motoneuron

  W czasie trwania skurczu włókien mięśniowych jednostek ruchowych siła tego skurczu może być w pewnym zakresie regulowana. Regulacja ta jest możliwa, gdyż w czasie skurczów mięśni włókna mięśniowe jednostek mchowych wykonują skurcze tężcowe niezupełne. Siła tych skurczów zależy zarówno od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobudliwość tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowane]

  Tkanka mięśniowa jest jedną z tkanek pobudliwych. Oznacza to, że może natychmiast reagować na dochodzące do niej pobudzenia. Pobudliwość jest zjawiskiem związanym z reakcją błony komórkowej. Warunkiem pobudliwości jest utrzymywanie stanuspolaryzowania błony włókna mięśniowego. Polaryzację włókien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie motoryczne mięśni poprzecznie prążkowanych

  Tkanka mięśniowa jest tkanką pobudliwą. W warunkach prawidłowych włókna mięśniowe kurczą się tylko wtedy, gdy są pobudzane przez unerwiające je neurony ruchowe, zwane motoneuronami. Ciała komórkowe motoneuronów znajdują się w rdzeniu kręgowym oraz w pniu mózgu, a ich wypustki osiowe (aksony)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura czynnościowa mięśni poprzecznie prążkowanych

  Mięśnie ssaków są strukturalnie podzielone na określoną liczbę jednostek ruchowych (jednostek motorycznych). Biegnący w nerwie akson motoneuronu po wniknięciu do mięśnia dzieli się na wiele gałązek i ostatecznie kończy się wieloma płytkami ruchowymi na rozproszonych w obrębie tego mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie

  Zmęczenie jest stanem rozwijającym się podczas wykonywania pracy fizycznej (ale także umysłowej). W odniesieniu do aktywności fizycznej charakteryzuje się zmniejszaniem się zdolności rozwijania siły skurczu. Zmęczenie jest stanem, który dotyczy nie tylko mięśni (tzw. zmęczenie obwodowe), lecz również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO W PROCESIE TRENINGU

  Realizacja wszystkich ruchów, również wykonywanych podczas treningu fizycznego, możliwa jest dzięki czynności układu nerwowego. W następstwie wielokrotnie powtarzanych ruchów dochodzi do adaptacji czynności wielu układów (np. układu mięśniowego, oddechowego, krążenia) do charakteru i poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia

  Układ nerwowy ośrodkowy odgrywa znaczną rolę w procesie zwiększania siły skurczu mięśni, zwłaszcza w początkowym okresie treningu siły mięśniowej (pierwsze dni). Ocenia się, że bardzo niewielki wzrost masy mięśniowej na początku treningu (wynikający z niewielkiego początkowo wzrostu średnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening układu nerwowego

  Na przebieg skurczów, w tym na ich siłę, wpływa sprawność działania układu nerwowego. Trening powoduje zmiany adaptacyjne w obrębie układu mięśniowego, oddechowego i krążenia. Przyczynia się również do poprawy sprawności działania układu nerwowego w odniesieniu do realizowanej aktywności. Wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola receptorów

  Szybkość, sprawność i precyzja wykonywanych ruchów zależą w dużym stopniu od prawidłowej czynności receptorów, które pozwalają na odczuwanie siły skurczów oraz przebiegu ruchów. Obserwacje zwierząt, u których doświadczalnie przeprowadzono deaferentację kończyn (czyli pozbawienie ich czucia przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 519

  praca w formacie txt

Do góry