Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka mięśniowa gładka

  Mięśnie gładkie różnią się od mięśni poprzecznie prążkowanych przede wszystkim brakiem widocznego prążkowania. Ponadto czynność mięśni gładkich nie podlega woli i jest sterowana przede wszystkim przez układ nerwowy autonomiczny. W skład tkanki mięśniowej gładkiej wchodzą włókna mięśniowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /10 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie jednostek ruchowych różnych typów do różnego rodzaju aktywności ruchowej

  Jednostki ruchowe różnych typów wykazują znaczne zróżnicowanie, zarówno w odniesieniu do cech włókien mięśniowych, jak i motoneuronów. Ta odmienność umożliwia wykonywanie przez mięśnie różnego typu ruchów. Wiąże się z tymwyspecjalizowanie jednostek różnych typów do udziału w różnego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serce

  Serce człowieka jest narządem, który tworzą dwa przedsionki i dwie komory. Przedsionki - za pośrednictwem żył otrzymują krew z określonych regionów ciała, komory - działająjako pompa i za pośrednictwem tętnic umożliwiają przepływ krwi do określonych regionów ciała. Zastawki, zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej

  Skład włókien mięśniowych (jednostek ruchowych) znajdujących się w mięśniu wiąże się z typem jego aktywności, np. udział w ruchach tonicznych lub fazowych. Skład mięśni jest przyczyną nie tylko znacznych różnic międzygatunko-wych, ale także ich zróżnicowania pomiędzy mięśniami u tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  Przebieg wszystkich ruchów nawet u zdrowych osób obciążony jest drżeniem, określanym jako drżenie fizjologiczne. Łatwo można się o tym przekonać, trzymając w wyciągniętej ręce drążek. Nawet jeżeli staramy się utrzymać nieruchomą pozycję ręki, można wyraźnie zaobserwować drżenie zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ długości mięśnia na przebieg skurczu

  Długość mięśnia jest jednym z czynników wpływających na przebieg skurczu. W znacznej części zakresu, w jakim zmienia się długość mięśnia, wraz ze wzrostem długości, aż do uzyskania optymalnej długości, zwiększa się także siła skurczu (pojedynczego, tężcowego zupełnego i niezupełnego). Po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów

  Koordynacja czynności mięśni zachodzi na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. U osoby niewytrenowanej badania elektromiograficzne wykazują, że podczas realizacji ruchów czynne są nie tylko mięśnie bezpośrednio zaangażowane w dany ruch, ale także pewną aktywność można stwierdzić w innych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie cech motoneuronów jednostek różnych typów

  Cechy motoneuronów jednostek ruchowych różnych typów są w znacznym stopniu zróżnicowane. Są tak dostosowane do cech włókien mięśniowych, że tworzą wraz z nimi sprawnie działającą jednostkę czynnościową. Zróżnicowanie cech skurczu różnych jednostek ruchowych znajduje odzwierciedlenie w czynności i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie ruchów

  Proces nabywania sprawności ruchowej, jaki występuje w odniesieniu do aktywności sportowej, szczególnie w wyniku prowadzonego treningu szybkości, zręczności czy precyzji, wiąże się ze szczególną cechą układu nerwowego, jaką jest pamięć. Zdolność zapamiętywania i uczenia się należą do cech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność jednostek ruchowych w czasie ruchów dowolnych

  Wykonywanie niemal wszystkich aktów motorycznych (w sporcie, pracy i życiu codziennym) wymaga działania z regulowaną siłą. Zarówno ruchy dowolne, jak i odruchy mogą się odbywać ze zróżnicowaną siłą, której regulacja opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: pierwszym jest włączanie do skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 489

  praca w formacie txt

Do góry