Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przysadka mózgowa

  Przysadka mózgowa jest małym gruczołem o wadze około 0,5 g. Położona jest w tzw. siodle tureckim - wgłębieniu kości klinowej. Przysadkę mózgową łączy z podwzgórzem szypuła. Przechodzą przez nią wypustki komórek nerwowych oraz naczynia krążenia wrotnego przysadki. Przysadka mózgowa zbudowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba, której masa u mężczyzn wynosi około 1500 g, a u kobiet około 1300 g, jest największym narządem miąższowym w ustroju. Jej strukturę tworzą trzy główne typy komórek: hepatocyty (około 80%), komórki siateczkowo-śród-błonkowe (około 16%) i nabłonka układu żółciowego (około 4%)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwzgórze

  Podwzgórze jest częścią ośrodkowego układu nerwowego. Połączone jest ono włóknami nerwowymi z wszystkimi regionami mózgu. Podwzgórze stanowi centrum, które przetwarza docierające do mózgu bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju na bodźce hormonalne. W podwzgórzu wydzielane są dwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU NA CZYNNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO

  Podczas intensywnego i długotrwałego wysiłku fizycznego (np. bieg długodystansowy, kolarstwo szosowe itp.) u sportowca mogą wystąpić dolegliwości brzuszne, uniemożliwiające niekiedy kontynuowanie wysiłku. Ich powodem są zaburzenia czynności różnych odcinków przewodu pokarmowego, które wynikają z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adrenokortykotropina (ACTH)

  ACTH jest peptydem wywodzącym się z prekursora o nazwie proopiomelano-kortyna. Gruczołem docelowym tego hormonu tropowego jest kora nadnerczy. ACTH łączy się z receptorem błonowym komórek kory nadnerczy i stymuluje syntezę oraz wydzielanie steroidów, a zwłaszcza glikokortykosteroidów i andro-genów. ACTH...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wysiłku na zarzucanie treści żołądkowe] do przełyku

  Wysiłek fizyczny, zwłaszcza zbliżony do maksymalnego, zwiększa częstość epizodów zarzucania (refluksu) żołądkowo-przełykowego. Potwierdzają to badania przeprowadzone u osób zdrowych w spoczynku oraz w czasie intensywnego wysiłku; szczególne nasilenie zarzucania obserwowano u ciężarowców i biegaczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon wzrostu (GH)

  Hormon wzrostu jest białkiem zbudowanym ze 191 aminokwasów. Hormon wzrostu wywiera na tkanki wpływ bezpośredni i pośredni. Wpływ pośredni zachodzi przez stymulację wytwarzania insulinopodobnych czynników wzrostu IGF I i IGF U. Czynniki te zwane są również somatomedynami. Są wytwarzane w wątrobie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wysiłku fizycznego na czynność żołądka

  U osób uprawiających sport połączony ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym duże znaczenie ma sprawne opróżnianie żołądka, zwłaszcza z płynów. Zalegający bowiem w żołądku płyn lub pokarm o konsystencji stałej są bezużyteczne z energetycznego punktu widzenia, mogą zaś stać się przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żołądek

  Żołądek jest narządem, który spełnia funkcję motoryczną, wydzielniczą i trawienną; stwarza też środowisko, którego kwaśne pH eliminuje wiele drobnoustrojów. Na rycinie 5.3 przedstawiono schemat anatomii żołądka z zaznaczeniem jego unerwienia wegetatywnego. Żołądek składa się z wpustu, dna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /12 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Pod względem anatomicznym trzustka składa się z dwu części: wewnątrz-wydzielniczej i zewnątrzwydzielniczej. Część wewnątrzwydzielnicza (wyspy Langerhansa) stanowi przedmiot zainteresowania endokrynologów. Trzustka egzokrynna jest podstawowym gruczołem trawiennym, wydzielającym sok trzustkowy bogaty w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /21.05.2014 Znaków /5 801

  praca w formacie txt

Do góry