Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE POŚREDNIKÓW

  Jednym z zadań przedsiębiorstwa jest określenie rodzajów pośredników dostępnych na rynku i zdolnych do realizacji wytyczonych funkcji. Oto dwa przykłady:

  producent wyposażenia pomiarowego opracował urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe do wykry wania słabych połączeń mechanicznych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów i ograniczeń w kanale

  Cele kanału pow inny być określone z uwzględnieniem planowanych poziomów użyteczności. Według Bucklina, w warunkach konkurencji, uczestnicy kanału powinni rozłożyć swoje zadania w sposób umożliwiający minimalizację kosztów globalnych w kanale, przy założeniu oczekiwanych poziomów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza poziomów użyteczności oczekiwanych przez klientów

  Pierwszym krokiem w projektowaniu kanału marketingowego jest zrozumienie co. gdzie, dlaczego, kiedy, i w jaki sposób jest nabywane przez odbiorców docelowych. Pracownik działu marketingu musi zrozumieć czego oczekują klienci. Kanały oferują pięć rodzajów użyteczności:

  • dostosowanie wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje dotyczące struktury kanału

  Obecnie przeanalizujemy kilka problemów, na jakie napotykają producenci podejmujący decyzje dotyczące kanału ry nku. Przy projektowaniu struktury kanałów marketingowych, producenci muszą wybierać miedzy tym co jest idealne, co jest możliwe do wykonania, i co jest osiągalne. Nowe przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały w sektorze usług

  Pojęcie kanałów marketingowych nie jest ograniczone do dystrybucji dóbr fizycznych. Producenci usług i idei również stają w obliczu problemu udostępnienia swojego produktu odbiorcom docelowym. Rozwijają oni ..systemy popularyzacji wiedzy", „systemy opieki zdrowotnej", itd. W celu dotarcia do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba szczebli w kanale

  Kanały marketingowe mogą być scharakteryzowane przez liczbę szczebli w kanale. Każdy pośrednik, który wykonuje funkcje związane z przesuwaniem produktu i prawa własności do niego. w kierunku finalnego nabywcy, stanowi szczebel w kanale. Producent i finalny nabywca są także częścią każdego kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i przepływy w kanale marketingowym

  Rolą kanału marketingowego jest przesuwanie towarów od producentów do konsumentów. Niweluje on rozbieżności dotyczące czasu, miejsca i dysponowania, które oddzielają towary i usługi od ich użytkowników. Uczestnicy kanału marketingowego pełnią szereg kluczowych funkcji i uczestniczą w realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego korzysta się z usług pośredników marketingowych?

  Dlaczego producent chętnie przekazuje pośrednikom cześć funkcji związanych ze sprzedażą? Przekazanie oznacza rezygnacje z części nadzoru nad tym. w jaki sposób i komu sprzedawane są produkty. Wydaje sie w iec. że producent składa los firmy w ręce pośredników. Z drugiej strony. producenci uzyskują...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzi firmy

  Odwróćmy teraz pytanie, i zastanów my się, jak finna powinna zareagować na zmianę ceny zainicjowaną przez konkurenta. Na rynkach, które cechuje duża homogeniczność produktu, firma nie ma wielkiego wyboru, jak tylko dołączyć do obniżki cen zainicjowanej przez, konkurencję. Firma powinna poszukiwać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /6 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja konkurencji na zmiany ceny

  Finna rozważająca zmianę ceny musi brać pod uwagę nie tylko reakcje klientów, ale również możliwe reakcje konkurencji. Reakcja konkurencji będzie prawdopodobnie najbardziej zdecydowana, jeżeli liczba firm w branży jest niewielka, produkt jest mniej więcej jednakowy, a nabywcy są dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt

Do góry