Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Zręcznie działające przedsiębiorstwa zmieniają swoje kanały marketingowe w trakcie cyklu życia produktu

  Nie należy sądzić, że dany kanał marketingowy będzie dominował w ciągu całego cyklu życia produktu. Nabywcy wcześnie akceptujący nowe produkty mogą być skłonni zapłacić wyższą cenę w kanałach oferujących wysoką wartość dodaną, natomiast późniejsi nabywcy skierują się do kanałów o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena uczestników kanału

  Producent powinien regularnie dokonywać oceny efektów uzyskiwanych przez, pośredników. biorąc pod uwagę takie kryteria, jak realizowana wielkość sprzedaży, średnie jx>ziomy zapasów. czas dostawy do klienta, załatwianie reklamacji dotyczących uszkodzonych i zagubionych produktów, współpraca w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowanie uczestników kanału

  Aby pośrednicy jak najlepiej wykonywali swoją pracę, muszą być nieustannie do tego motywowani. Warunki, na jakich przyłączają się do kanału stanowią pewną motywację, ale musi być _____ ona uzupełniona poprzez szkolenie, nadzór i zachęty.

  Stymulowanie uczestników kanału do jak najlepszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /6 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć źródeł władzy w zarządzaniu powiązaniami w kanale rynku

  Producenci muszą znaleźć jakieś źródło „władzy", aby uzyskać współprace ze strony pośrednika. Władza oznacza zdolność jednego uczestnika kanału do spowodowania określonego działania innego uczestnika tego kanału, co w przeciwnym wypadku nie zostałoby osiągnięte. Wśród pięciu źródeł władzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór uczestników kanału

  W ramach wybranego kanału producenci różnią się zdolnością pozyskiwania wykwalifikowanych pośredników. Niektórzy producenci nie mają kłopotów z rekrutacją pośredników. Na przykład. Toyota mogła pozyskać wielu nowych dealerów dla swojego nowego Lexusa. W niektórych przypadkach, obietnica...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie zespołu dystrybucyjnego dla produktów korporacji Epson

  Japońska korporacja Epson, wiodący producent drukarek komputerowych, przygotowywała sie do rozszerzenia swojej linii produkcyjnej o komputery. Niezadowolony z dotychczasowych dystry butorów i ich umiejętności realizacji sprzedaży do nowych typów detalistów, dyrektor generalny korporacji Kpson. Jack...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARI NKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW KANAŁU

  Producent musi określić warunki i zakres odpowiedzialności uczestników kanału. Głów nymi elementami w zbiorze czynników określających stosunki handlowe są: polityka cenowa, warunki sprzedaży, prawa do działania na dan ym obszarze oraz specyficzne usługi, jakie mogą być wykonywane przez każda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja intensywna

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja selektywna

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja wyłączna

  Polega ona na istotnym ograniczeniu liczby pośredników prow adzących towary lub usługi przedsiębiorstwa. Stosowana jest tam. gdzie producent dąży do utrzymania szerokiego zakresu kontroli nad poziomem usługi i usługami oferowanymi przez kolejnych pośredników. Często obejmuje to handel wyłączny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt

Do góry