Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Decyzja o geograficznej alokacji reklamy

  Przedsiębiorstwo musi zdecydować nie tylko o rozłożeniu reklamy w czasie, ale też o jej geograficznej alokacji. Firma dokonuje „zakupu krajowego", gdy umieszcza reklamę w ogólnokrajowej sieci telewizyjnej lub czasopismach ogólnokrajowych. Jeśli kupuje reklamy w stacjach lokalnych lub w lokalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie efektu komunikacyjnego

  Badanie efektu komunikacyjnego ma na celu określenie, czy reklama w zakresie komunikacji jest efektywna. Tak zwane testowanie treści reklamy (copy testing) może odbywać się zanim reklamy skieruje się do mediów oraz po jej wydrukowaniu bądź wyemitowaniu.

  Istnieją trzy główne metody testowania reklamy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE W SKALI MAKRO

  Osoba zajmująca się planowaniem reklamy musi podjąć decyzję, jak rozłożyć reklamę w czasie w odniesieniu do sezonowości i trendu w danej branży. Przypuśćmy, że 70% sprzedaży pewnego produktu przypada na miesiące od czerwca do września. Firma ma trzy możliwości. Może dostosować wydatki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /4 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIUM „KOSZTU NA TYSIĄC JEDNOSTEK"

  Osoby zajmujące się doborem mediów kalkulują koszt dotarcia środka reklamy do tysiąca osób. Jeżeli całostronicowa. kolorowa reklama w Aeusu eeku kosztuje $84 000 i tygodnik ten jest czytany przez 3 min osób, to koszt dotarcia do każdego tysiąca osób wynosi w przybliżeniu $28. Ta sama reklama w Business...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonywanie wyboru środków reklamy

  Przed osobą decydującą o ich wyborze stoi ogromna ilość różnych możliwości:

  istnieje ponad 4 tys. czasopism dla osób o różnych zainteresowaniach. Oznacza to. że przez reklamę umieszczaną w czasopismach można z powodzeniem dotrzeć do ludzi z konkretnymi zainteresowaniami, jednakże trudno byłoby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieustanne poszukiwania nowych mediów (nośników reklamy)

  Media tak jak inne produkty i usługi przechodzą przez wyraźnie określone fazy cyklu życia. Każde nowe medium -gazety, czasopisma, radio, filmy, telewizja - mają okresy dominacji. po których następuje faza spadku. Starsze media nie zamierają, lecz utrzy mują się na pewnym poziomie, od czasu do czasu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre problemy stosowania reklamy

  Większość przedsiębiorstw przywiązuje dużą wagę do otwartego i uczciwego przekazywania informacji. Lecz zdarzają się również pewne nieprawidłowości. Dlatego też, w USA opracowano ścisłe zasady prawne regulujące nadawanie reklam.

  Z mocy prawa, przedsiębiorstwa muszą unikać reklamy fałszywej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena przekazów reklamowych i ich selekcja

  Osoba odpowiedzialna za reklamę musi dokonać oceny alternatywnych przekazów reklamowych. Dobry przekaz akcentuje zw ykle jedną najważniejszą dla sprzedaży cechę produktu, nie dając jednocześnie zbyt dużo informacji o produkcie. Mogłoby to uczynić przekaz niejasnym, a przez to zmniejszyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie przekazu reklamowego

  Treść przekazu dotycząca pr<xluktu powinna być w zasadzie tak dobrana, aby stanowiła część koncepcji rozwoju produktu; wyraża ona główną korzyść z danej marki dla potencjalnego klienta. Nawet w obrębie tej koncepcji mamy do wyboru kilka wariantów przekazu. Poza tym osoby zajmujące się reklamą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /4 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama przypominająca

  Reklama przypominająca jest szczególnie ważna w stadium dojrzałości produktu. Jej celem jest ciągłe przypominanie o jego istnieniu. Celem drogich, kolorowych reklam Coca-Coli zamieszczanych w czasopismach, nie jest informowanie, czy zachęcanie, lecz właśnie przypominanie. Formą pokrewną reklamy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry