Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja marketingu

  Przez lata marketing rozw inął się z prostej funkcji sprzedaży do złożonej grupy działań, nie zawsze ściśle wzajemnie powiązanych lub luźno powiązanych z niemarketingowymi działaniami firmy. Powstają pytania co do relacji między kierownikami działu marketingu w centrali przedsiębiorstwa a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMODZIELNY DZIAŁ MARKETINGU

  Ciągły rozwój przedsiębiorstwa powiększa wydajność inwestowania w inne funkcje marketingu -badania marketingowe, rozw ój nowych produktów, reklamę i promocję, obsługę serwisową klienta. A mimo to, wiceprezes ds. sprzedaży zazwyczaj poświęca niewspółmiernie dużo czasu i środków zagadnieniom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa potrzebują świeżych koncepcji dotyczących organizacji ich biznesu i marketingu w odpowiedzi na znaczne zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu w ostatnich latach. Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji, globalna konkurencja, wzrastające doświadczenie nabywców, rosnące znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy - i jak - stosować marketing związku z klientem?

  Barbara Jackson dowodzi, że utrzymywanie ścisłych więzi z klientami nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki i daje dobre rezultaty tylko w konkretnych przypadkach. Twierdzi ona. że marketing zorientowany na transakcje jest dużo bardziej skuteczny w odniesieniu do klientów, którzy nie zamierzają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA NEGOCJACJI

  Marketing zajmuje się stosunkami wymiany oraz sposoliem w jaki ustalane są waninki wymiany. W przypadku transakcji rutynowej warunki określane są przez ustalone ceny i kanały dystrybucji. W transakcjach negocjowanych cena oraz inne warunki ustalane są na drodze przetargu. Arndt zaobserwował. że transakcje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogactwo stylów sprzedaży i dokonywania zakupów

  Blake i Mouton rozróżniają style sprzedaży w dwóch płaszczyznach: troski handlowca o sprzedaż oraz troski handlowca o klienta. Te dwie płaszczyzny dają poc zątek siatce sprzedaży pokazanej poniżej, która charakteryzuje pięć rodzajów handlowców. Typ 1,1 jest w znacznej mierze „zleceniobiorcą", 9.1 to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handlowcy wykorzystują komputery dla zwiększenia wydajności

  Jednym z większych problemów, z jakim zmagają się przedsiębiorstwa jest problem obniżki kosztów utrzymania działu sprzedaży oraz usprawnienia przepływu infonnacji pomiędzy centralą a regionalnymi przedstawicielstwami. Proces automatyzacji sprzedaży znacząco wpłynął na oba te problemy. Istotą i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzorowanie handlowców

  Nowym handlowcom zapewnia się nie tylko teren działania, wynagrodzenie i szkolenie -zapewnia się im również nadzór. Nadzorowany jest każdy, kto pracuje dla kogokolwiek innego. Jest to wyrazem naturalnego i ciągłego zainteresowania pracodawcy działaniami jego pracowników. Za pomocą nadzoru, pracodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /8 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie handlowców

  Wiele przedsiębiorstw wysyła swych handlowców w teren prawie zaraz po ich zatrudnieniu. Przekazuje się im próbki produktów, książki zamówień, opis terenu ich działania i... większość z ich działań okazuje się nieskuteczna. Wiceprezes wielkiego przedsiębiorstwa produkującego żywność spędził...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /5 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO DECYDUJE O TYM. ŻE KTOŚ JEST DOBRYM HANDLOWCEM

  Selekcja handlowców jest prosta, jeśli posiada się jasne kryteria oceny. Jedną z dobrych metod jest zapytanie klienta, jakie cechy handlowca preferuje i ceni sobie najbardziej. Wielu klientów uważa, że dobry handlowiec, to uczciwy, rzetelny i posiadający wiedzę człowiek, który jest pomocny w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt

Do góry