Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Analiza udziału w rynku

  Wielkość sprzedaży nie pokazuje jak dobrze działa przedsiębiorstwo w porównaniu do konkurencji. W tym celu kierownictwo musi obserwować swój udział w rynku (zobacz Pojęcia i narzędzia marketingu 27-1). Jeśli udział ten idzie w górę, przedsiębiorstwo dogania konkurentów; jeśli spada, pozycja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczeble w przedsiębiorstwie

  Problemy wdrażania marketingu mogą występować na trzech szczeblach. Pierwszy szczelni służy skutecznej realizacji funkcji marketingu. Na tym szczeblu należy na przykład, odpo-wiedzieć na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo może skłonić swoją agencję reklamową do opracowania bardziej twórczej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁ FINANSOWY

  Kierownicy działu finansowego szczycą sie umiejętnością oceny wpływu różnych działań na wielkość zysku. Gdy dochodzi do wydatków na marketing czuja się sfrustrowani. Kierownicy działu marketingu domagają sie znacznych środków na reklamę, promocję sprzedaży i personel, nie mogąc udowodnić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁ KRKDYTOWY

  Urzędnicy z działu kredytowego oceniają sytuację finansową potencjalnych klientów i odmawiają kredytu lub ograniczają jego wysokość mniej wiarygodnym klientom. Uważają oni. że dział marketingu sprzedałby wszystkim, nawet tym, którzy nie gwarantują płatności. Pracownicy działu marketingu z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁ PRODUKCJI

  Ludzie z działu produkcji są odpowiedzialni za to, aby fabryka w ytw arzała właściwe produkty, we właściwych ilościach, we właściwym czasie i po odpowiednich kosztach. Ich pracy towarzyszą problemy wynikające z awarii maszyn, braku zapasów oraz sporów z pracownikami. Postrzegają oni pracow ników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiązania działu marketingu z innymi działami

  Poszczególne działy funkcjonalne powinny harmonijnie współdziałać w kierunku osiągnięcia celów nadrzędnych firmy. W praktyce, stosunki między działami często charakteryzują się ostrą rywalizacją i wzajemnym brakiem zaufania. Podłożem tych konfliktów są różnice zdań w kwestii tego. co jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA RYNKIem

  Wiele firm sprzedaje swoje produkty na różnych rynkach. Na przykład. Smith Corona sprzedaje swoje elektryczne maszyny do pisania na rynku konsumenta, rynku przedsiębiorstw i rynku instytucji rządowych. U.S. Steel sprzedaje stal dla kolei, budownictwa i sektora użyteczności publicznej. Kiedy klienci mają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalizacja - przemijająca moda czy nowa era w marketingu?

  Przez większą cześć XX wieku, duże przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne trzymały się ściśle dwóch zasad marketingu masowego: standaryzacji produktowej i identyfikacji ogólnokrajowej marki towaru. Wprowadzały one na rynek ten sam zestaw produktów mniej więcej w ten sam sposób w całym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /6 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOCZESNY DZIAŁ MARKETINGU

  Chociaż od wiceprezesów ds. sprzedaży i marketingu oczekuje się. aby pracowali harmonijnie, ich stosunki są niekiedy napięte i znaczone brakiem zaufania. Wiceprezes ds. sprzedaży oburza się na wysiłki mające na celu zmniejszenie roli personelu sprzedaży w marketing mix. Z kolei wiceprezes ds...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludzie marketingu i sprzedawcy: zderzenie kultur

  Ludzie marketingu to nowy rodzaj uczestników gry rynkowej. Nie należy ich mylić ze sprzedawcami, choć wielu pochodzi z działów sprzedaży. Awans sprzedawcy do działu marketingu niekoniecznie sprawia, że staje on się człowiekiem marketingu. W rzeczywistości, między tymi dwoma profesjami istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt

Do góry