Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA KONKURENCJI

  Dziedzina badań strategicznych przedsiębiorstwa dotycząca analizy jego otocze-nia konkurencyjnego (przemysłowego, sektorowego), czyli rynku jednego produ-ktu lub grupy produktów o podobnym znaczeniu. Opiera się na założeniuwystępowania trzech grup cech charakterystycznych tego otoczenia: jego struk-tury...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AlDCAS

  Model w —> psychologii reklamy, który obrazuje oddziaływanie reklamy i fazypostępowania nabywcy na rynku. A. jest skrótem angielskich słów: Attention,Interest, Desire, Conviction, Action, Satisfaction, oznaczających: zwrócenieuwagi, wzbudzenie zainteresowania, chęć (życzenie), przekonanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA LUKI ROZWOJOWEJ

  Metoda planowania strategicznego zmierzająca do ustalenia, dla kolejnych latokresu planistycznego, różnic między pożądaną (planowaną) wielkością —> celugłównego przedsiębiorstwa a wielkością wyniku przewidywanego, oszacowanąprzy założeniu kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ajent

  Osoba fizyczna lub instytucja użytkująca (dzierżawiąca) dany obiekt handlowy,gastronomiczny, turystyczny lub środek transportu na podstawie umowy ajencyj-nej zawartej z jego właścicielem. Umowa ta określa warunki organizacyjne,ekonomiczne i techniczne dzierżawy oraz reguluje stosunki a. z właścicielem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENCJA REKLAMOWA

  Przedsiębiorstwo zajmujące się działalnoścą reklamową na zlecenie innych firmi instytucji. A.r. świadczy usługi profesjonalne związane z planowaniem i realiza-cją —> kampanii reklamowej. Zakres tych usług i profil działania a.r. mogąobejmować m.in. zaprojektowanie i wyprodukowanie —> reklamy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy wzrostu

  Charakterystyka

  Po początkowej fazie wprowadzania, następuje faza intensywnego wzrostu w chwili gdy produkt zostanie pozytywnie przyjęty przez rynek. Faza ta cechuje się ciągle wysokimi, choć stosunkowo mniejszymi niż w fazie rozwoju nakładami kapitałowymi. W związku z tym proponuje się różne strategie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment

  Charakterystyka

  Eksperyment polega na manipulowaniu zmiennymi w celu pomiaru ich efektów przy eliminacji lub kontroli innych zmiennych mogących wpłynąć na interpretację badanych relacji przyczynowych. Zmienne, których wpływ jest ustalany nazywa się zmiennymi niezależnymi (przyczynami) a mierzone efekty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy promocji i reklamy w internecie

  Charakterystyka

  Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie.

  W zależności od strategii jej działania tj. pull i push możemy przeprowadzić poniżej przedstawiony podział jej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie sieci dostaw

  Charakterystyka

  Sieci dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, w których grupa niezależnych firm konkuruje i kooperuje ze sobą w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Nazwa sieć dostaw często jest zamiennie używana z określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminal POS

  Charakterystyka

  Terminal POS (Point of Sale Terminal)- jest to elektroniczne urządzenie do przyjmowania kart, posiadające czytnik danych z paska magnetycznego i/ lub mikroprocesora, umożliwiający dokonywanie transakcji w punkcie akceptującym karty.

  Terminal POS działają w większości na standardowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 289

  praca w formacie txt

Do góry