Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Drug-store

  Sklep wielobranżowy z artykułami i usługami codziennego zakupu, o mieszanejformie obsługi oraz wydłużonym czasie pracy, aż do cyklu całodobowego.Asortyment współczesnych d.-s. obejmuje dodatkowo także artykuły pierwszejpotrzeby: słodycze, artykuły żywnościowe, używki, książki, prasę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika rynku

  Kierunek i intensywność zmian ogólnych rozmiarów popytu na danym rynku,obserwowanych w kolejnych okresach poprzedzających moment dokonywaniaanalizy (d. dotychczasowa) albo prognozowanych dla okresów objętych czaso-wym horyzontem planowania (d. przewidywana). W pomiarze d.r. stosuje sięodpowiednie wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO MARKETINGOWE

  Rodzaj usług profesjonalnych, świadczonych odpłatnie przedsiębiorstwom przezwyspecjalizowane agencje/firmy konsultingowe przy rozwiązywaniu ich prob-lemów z zakresu marketingu. Firmy te stanowią element infrastruktury rynkowejwspółczesnej gospodarki, mogą działać również na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dostawa nie fakturowana

  Rodzaj dostawy polegającej na dostarczeniu zamówionych produktów donabywcy przed otrzymaniem przez niego —> faktory. Przyjęcie produktówdo —> magazynu i ujęcie ich w ewidencji wymaga zastosowania tzw. stałych cenewidencyjnych, ponieważ rzeczywiste ceny zakupu są wykazane w fakturze, którąnabywca otrzyma...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dostawa tranzytowa

  Rodzaj dostawy polegającej na dostarczeniu produktów bezpośrednio z magazy-nów producenta do nabywcy na podstawie —> umowy kupna-sprzedaży, w którejzawarciu pomiędzy producentem towarów a ich nabywcą uczestniczy —> pośred-nik. Zróżnicowane —> funkcje pośrednika pozwalają wyróżnić t. organizowanyi t...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM HANDLOWY SPECJALISTYCZNY

  Sklep wielodziałowy z szerokim asortymentem (—> asortyment szeroki) ar-tykułów nieżywnościowych wchodzących w zakres dwóch lub więcej branż,z tym że jedna z tych branż obejmuje bardzo głęboki asortyment (—» asortymentgłęboki) towarów. —> Powierzchnia sprzedażowa d.h.s. wynosi 600-1999 m2.Profil...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dobra o nazwach rodzajowych

  Nazwa —> klasy lub kategorii produktów nie oznaczonych —> marką, a nawetnazwą producenta (np. „zupy", „butelki", „bandaże"), określanych też częstomianem „dóbr marki X". D.o n.r. sprzedaje się w prostych, pozbawionychdekoracji -» opakowaniach, unikając -» promocji. Pojawienie się d.o n.r. byłoreakcją na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM MAKLERSKI

  Przedsiębiorstwo maklerskie ustawowo upoważnione do prowadzenia publicz-nego obrotu papierami wartościowymi. Podmiotem prowadzącym d.m. (biuromaklerskie) może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka or-ganizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Przed przystąpieniem do pracyposzczególne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra okresowego zakupu

  Najczęściej d. trwałe nabywane po wielu porównaniach, oględzinach i kalkulac-jach (np. konfekcja, obuwie). Potencjalni nabywcy d.o.z. zbierają informacje

  0 nich z wielu źródeł, porównując jakość, cenę, zgodność z wymogami —> modyitp. Sprzedaż d.o.z. zależy w niewielkim stopniu od czasochłonności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONATORZY ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Aktywna część społeczeństwa, która swoim działaniem przyczynia się dowspierania działalności i rozwoju o.n. Są to inaczej sponsorzy, fundatorzy,sympatycy o. W zamian za przekazywane środki finansowe, środki materialne,pracę lub czas oczekują korzyści, np. rekompensaty finansowej w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry