Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  kalkulowanie cen wg konkurencji

  Metody ustalania c. stosowane w konsekwencji zorientowania —> polityki cen napostępowanie konkurentów. Zwykle są to k. niesformalizowane i prostsze od-> kalkulowania cen wg kosztów lub —> kalkulowania cen wg popytu. Najczęściejsą oparte na następującym rozumowaniu: „Skoro opłaca się innym, to i mnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ USŁUG

  Zdolność zaspokajania wymagań nabywców u. dzięki cechom, jakie ma usługa--produkt marketingowy. J.u. można rozważać w różnych aspektach w zależnościod przyjętego modelu. Np. A. Parasuraman, V.A. Zeithaml i L.L. Berrysformułowali model j.u., który identyfikuje w procesie dostarczania u. pięćmożliwych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen wg kosztów

  Metody ustalania c. stosowane w konsekwencji zorientowania -> polityki cen nakoszty wytwarzania produktów. Stosowanie formuły kosztowej jest wyrazem 

  ogólnego założenia, że c. produktu winna pokrywać koszty jego wytworzeniai sprzedaży oraz zaplanowaną wielkość zysku. Wyróżnia się dwa podstawowerodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jarmark

  Historycznie ukształtowana forma —> rynku lokalnego, na którym producencidwa, trzy razy w roku w ciągu kilku, a nawet kilkunastu dni oferowali dosprzedaży swoje wyroby pośrednikom lub konsumentom. Określenie j., po-chodzące z języka niemieckiego, rozpowszechniło się w Polsce zwłaszcza w tychmiastach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kalkulowanie cen wg popytu

  Metody ustalania c. stosowane w konsekwencji zorientowania —> polityki cen nawielkość zgłaszanego przez konsumentów zapotrzebowania na produkt i ichreakcje na wysokość c. Stosowanie formuły popytowej polega na wyznaczaniuc. produktu uwzględniającej wysokość i elastyczność p. finalnych nabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  just-in-time

  Metoda organizacji —> dystrybucji fizycznej polegająca na eliminacji funkcjiprzechowywania zapasów i związanych z tym kosztów. Produkty potrzebne 

  odbiorcom są im dostarczane w wymaganej ilości dokładnie na czas planowanegoich wykorzystania w procesie produkcji lub sprzedaży. Eliminacja zapasówu odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA RYNKOWA

  Wyspecjalizowana jednostka społeczna lub gospodarcza tworząca zorganizowanącałość, realizująca określony zakres działań w procesie kupna-sprzedaży towarówi usług zgodnie z obowiązującym zespołem przepisów prawnych lub normobyczajowych (ujęcie podmiotowe). W ujęciu prakseologicznym i.r...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dla klienta

  Metoda ustalania c. wg popytu, polegająca na odtworzeniu przez sprzedawcęrachunku opłacalności, jaki stosuje klient, podejmując decyzję o zakupieniuoferowanego mu produktu. Rachunek ten sprowadza się zwykle do oszacowaniadodatkowych kosztów i korzyści pieniężnych związanych z zakupem porów-nywalnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen linii produktów

  Metoda ustalania c. polegająca na odzwierciedleniu cech fizycznych lub jakoś-ciowych poszczególnych p., składających się na —> linię produktów. Ustaleniec. l.p. polega na wyznaczeniu —> zakresów cen, czyli przedziałów ich wielkościakceptowanych przez nabywców p. (np. zakres c. niskich, średnich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internacjonalizacja przedsiębiorstw

  Proces polegający na włączeniu się p. w działalność gospodarczą poza krajemmacierzystym. W prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych możnawyróżnić kilka faz ekspansji p. W początkowej fazie i. przedsiębiorstwokoncentruje się na własnym (macierzystym) rynku krajowym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 295

  praca w formacie txt

Do góry