Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  przetarg ograniczony

  Forma —> przetargu polegającego na dopuszczeniu do udziału w postępowaniuprzetargowym jedynie ściśle określonych przedsiębiorstw, instytucji czy osóbfizycznych. Ograniczenia określa każdorazowo instytucja ogłaszająca p. W p.o.,zwanym też p. zamkniętym, mogą brać zazwyczaj udział tylko jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT GOTÓWKOWY

  Zniżka obliczana jako procent —> ceny podstawowej, przyznawana za dokonaniezapłaty w terminie krótszym od zwyczajowo stosowanego przez sprzedawcówudzielających kredytu kupieckiego. Wysokość r.g. zależy od terminu, na jakisprzedawca udziela kredytu i wyznaczonego okresu, w którym regulacjanależności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA FILTRUJĄCE

  Pytania, za pomocą których zostaje wydzielona podgrupa —> respondentów,którzy na dany, odcinkowy temat nie będą udzielali odpowiedzi lub będąwydzielone takie podgrupy respondentów, do których będą skierowane specjalne,oddzielne zestawy pytań. P.f. nazywa się niekiedy p. selekcyjnymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przewaga konkurencyjna

  Unikalna pozycja przedsiębiorstwa w sektorze w stosunku do konkurentów,umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych wyników i wyprzedzanie konkuren-tów. P.k. wynika ze struktury sektora (lepszej niż u konkurentów), a więcoddziaływania pięciu sił konkurencyjnych w konfrontacji z mocnymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT HANDLOWY

  Zniżka obliczana jako procent —> ceny podstawowej, udzielana przez sprzedawcęhurtownikom lub detalistom za spełniane przez nich funkcje w —> kanaledystrybucji. Udzielane są dwa rodzaje r.h.: właściwy — za przejęcie od sprzedawcyokreślonej funkcji, np. składowania towarów, oraz ryczałtowy —...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA METRYCZKOWE

  Pytania, które dotyczą cech —> respondenta (najczęściej demograficzno-społecz-no-ekonomicznych) lub/i reprezentowanej przez niego firmy. W niektórychprzypadkach mogą być to podstawowe charakterystyki firmy (forma własności,liczba zatrudnionych, rodzaj działalności itp.), którą reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przynęta cenowa

  Postępowanie sprzedawców, które polega na zachęcaniu nabywców do zakupudanego produktu po wyjątkowo atrakcyjnej cenie, a następnie namawianiu ich dozakupu produktu droższego, ze względu na fakt, że reklamowany tańszy produktjuż rzekomo sprzedano lub jego jakość jest bardzo niska. Jest to jednoz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA WIELOALTERNATYWNE

  Odmiana —> pytań zamkniętych z wieloczłonową listą odpowiedzi (kafe-terii) do wyboru. —> Respondent wybiera z zestawu odpowiedzi odpowiedźwłaściwą (najbliższą jego opiniom, postawom). Wybór odpowiedzi może byćz góry ograniczony (np. do nie więcej niż trzech). P.w. są też nazywanep. kafeteryjnymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo cenowe

  Pozycja rynkowa osiągana przez jedną z firm (zwykle oligopolistycznych),umożliwiająca występowanie z inicjatywą zmian cen, do której to zmianydostosowują się inne firmy konkurujące w danym sektorze rynku (ustalają ceny naswoje produkty w relacji do cen przywódcy). Przywódcą cenowym zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA ZAMKNIĘTE

  Pytania z wyznaczonymi z góry możliwymi (dopuszczalnymi) odpowiedzia-mi, spośród których —> respondent ma dokonać wyboru. P.z. składa się z dwóchczęści: część podstawowa wskazuje przedmiot pytania, a część rozwijającazawiera możliwe odpowiedzi w postaci kafeterii lub skali. W zależności odzwiązków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry