Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  ROTACJA ZAPASÓW

  Szybkość obrotu zapasami, która może być wyrażona za pomocą wskaźnikarotacji w dniach lub razach. Wskaźnik rotacji w dniach określa, na ile dnio przeciętnej dziennej sprzedaży (zużycia) wystarczy dany —> zapas przeciętny.Wskaźnik rotacji w razach określa, ile razy należy odnowić zapas przeciętny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCIĄGANIE MARKI

  Działanie polegające na nadawaniu już stosowanej —> nazwy marki innymproduktom. R.m. może się odnosić do nowych produktów wypełniających lubwydłużających —> linie już wytwarzanych produktów zaspokajających zbliżonepotrzeby (np. włączenie dodatkowego kosmetyku do serii oznaczonej m.„Pollena-Ewa") lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  repozycjonowanie marki

  Działania firmy zmierzające do zmiany pozycji —> marki w świadomości kon-sumentów celem zapewnienia jej lepszej pozycji konkurencyjnej. R.m. możnadokonać, zmieniając cechy produktu, opakowania, cenę, reklamę, metodysprzedaży itp.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje giełd

  Typy organizacyjno-funkcjonalne g. wyodrębnione ze względu na przedmiotobrotów, skalę działania, formę prawną lub zakres i charakter operacji. Zewzględu na przedmiot sprzedaży na g. wyróżnia się: g. pieniężne, —> giełdytowarowe, g. usług oraz g. mieszane (towarowo-pieniężne). G. pieniężne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remarketing

  Zespół działań zmierzających do ożywienia marketingu w warunkach malejącegopopytu na dany -» produkt. U podstaw tych działań leży przekonanie, iż jestmożliwe pobudzenie na nowo popytu na produkt, którego krzywa sprzedażywykazuje tendencję malejącą. Powyższy cel można również osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recykling

  Wtórne wykorzystanie zużytych produktów, opakowań i materiałów opakowanio-wych. Podatność na r. stanowi w krajach rozwiniętych warunek dopuszczeniaproduktu do obrotu. Przydatność do ponownego przetwórstwa jest oznaczonasymbolami graficznymi informującymi o jego „przyjazności dla środowiska".Prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA RADIOWA

  Rodzaj reklamy, której nośnikiem jest radio. R.r. ma zróżnicowany zasięg,ponieważ może być nadawana zarówno przez stacje lokalne, regionalne,ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły adresowanedo wybranych —> segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), co ułatwiakierowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redystrybucja sloganów reklamy

  Zjawisko upowszechniania reklamy poprzez —> liderów opinii, innowatorów,pierwszych naśladowców, dystrybutorów, sprzedawców, pracowników służbzakupu itp. R.s.r. może prowadzić do modyfikacji przekazu reklamowego:wzmocnienia, wyciszenia bądź nawet zniekształcenia (świadomego lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA TELEWIZYJNA

  Rodzaj reklamy wykorzystującej telewizję jako medium przekazu informacji.Cechuje się największym zasięgiem i siłą społecznego oddziaływania. Połączenieruchu, dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości wiernego oddania cechproduktu wraz z jego charakterystyką funkcjonalną i/lub symboliczną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regresja

  Rodzaj statystycznej zależności między średnią wartością zmiennej objaśnianej,traktowanej jako skutek, a ustalonymi wartościami zmiennych objaśniających,traktowanych jako przyczyny. Zależność tę przedstawia się najczęściej za pomocąfunkcji regresji, której graficznym obrazem jest —» linia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry