Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  SKALA ILORAZOWA

  Instrument pomiarowy, w którym liczby przypisane obiektom bądź ich cechomreprezentuje pełny analityczny pomiar. Skale te pozwalają określić, ile razy danyobiekt jest większy lub lepszy od innego obiektu. S.i. mają naturalny lub absolutnypunkt zerowy, przed którym dany pomiar jeszcze nie istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA NOMINALNA

  Instrument pomiarowy, w którym symbole przypisane danym obiektom po-zwalają na ich umiejscowienie w jednym i tylko jednym zbiorze wzajemniewyłączających się i wyczerpujących klas, bez możliwości ich uszeregowania, np.numery: rejestracyjne samochodów, statystyczne wyrobów, kodowe miejscowo-ści, telefoniczne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PORZĄDKOWA

  Instrament pomiarowy, w którym liczby, litery lub inne symbole przypisa-ne obiektom wskazują na ich uporządkowanie. Dla ustalenia porządku korzystasię z —> rangowania. S.p., mimo że wskazują na uszeregowanie obiektów zewzględu na wyróżnione cechy, nie informują, o ile jeden obiekt różni się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PRZEDZIAŁOWA

  Instrument pomiarowy pozwalający ustalić odległości między obiektami zewzględu na daną cechę i w konsekwencji porównać różnice między przypisanymiim liczbami. Można więc ocenić, o ile jeden obiekt jest większy lub lepszy oddrugiego. S.p. mają ustaloną jednostkę pomiaru, lecz nie mają naturalnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  segmentacja geograficzna

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentalub lokalizacji organizacji będącej użytkownikiem produktu. Rodzaj —> segmen-tacji rynku, której punktem wyjścia jest -> konsument. S.g. opiera się nazałożeniu, że rozmiary i struktura popytu oraz preferencje odnoszące się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK SPRZEDAWCY

  Stan, w którym istnieją takie relacje między popytem a podażą, przy którychnabywca musi zabiegać o towar, o przychylność s. S. nie ma żadnych problemówze zbytem deficytowego towaru. Sytuacja taka jest wynikiem popytu większegood podaży i będzie trwała dopóty, dopóki nie osłabnie popyt lub nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁA KONKURENCYJNA

  Czynnik wyznaczający natężenie —> konkurencji w danym sektorze. Jeśli jegooddziaływanie jest bardzo silne, to decyduje o atrakcyjności danego sektora(rynku), jego rentowności. W konsekwencji rzutuje więc na formułowanie—> strategii marketingowej przedsiębiorstwa, w tym strategii konkurencji. Wg M.Portera...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie korzyści konsumenta

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie różnych korzyści odnoszonych przezkonsumenta, które są związane z zakupem produktu. W przypadku wycieczkiturystycznej będą to np. nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, poznaniezabytków, odpoczynek czy zakupy; w przypadku pasty do zębów — zapobieganiepróchnicy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK USŁUG

  Stosunki pomiędzy podmiotami oferującymi u. do sprzedania po danej ceniea podmiotami nabywającymi te u. za posiadane środki pieniężne. Można wskazaćkilka specyficznych cech r.u. odróżniających go od zuniwersalizowanych ujęć:1) charakter u. jako przedmiotu kupna-sprzedaży — sprzedaje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA DYFERENCYJNO-SEMANTYCZNA

  Rodzaj s. postaw (-» skale postaw) zbudowanej na wielopozycyjnej —> skalinominalnej, składającej się z 5-7-stopniowej —> skali porządkowej, zwykledwubiegunowej, ograniczonej z obu stron parami przeciwstawnych kategorii.Skala ta jest wykorzystywana do tworzenia i porównywania profili...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry