Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Renoma hotelu

  Charakterystyka

  Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się

  z hotelem, musi wystąpić połączenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zbierania śmietanki

  Charakterystyka

  Polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. W ten sposób wyceniane produkty są zwykle nowościami lub wersjami najbardziej poszukiwanymi spośród wszystkich dostępnych. Produkty te mają relatywną przewagę konkurencyjną, ponieważ popyt na nie, przynajmniej w fazie początkowej-...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Definicja

  Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi.

  Charakterystyka

  Kwestionariusz stanowi podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych. S. Nowak nazywa kwestionariuszem "wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany calom badania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowej

  Charakterystyka

  System informacji marketingowej (SIM) to ogół ludzi, sprzętu, procedur oraz technik gromadzenia, porządkowania, przetwarzania, a następnie udostępniania na czas przejrzystych i dokładnych informacji dla osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu.

  Podsystemy

  W systemie tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka

  Definicja

  Marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.

  Może składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Komponując werbalną część marki można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

  Charakterystyka

  Popyt - ogólnie rzecz biorąc popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny, zamiar i oferta kupna poparte odpowiednią sumą pieniędzy, jaką dysponuje ewentualny nabywca (J.Beksiak 2001, s.38).

  Wielkość popytu zależy przede wszystkim od ceny:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne oddziaływanie kolorów

  Charakterystyka

  Wyróżnia się cztery zasadnicze kolory, które różnią się sposobem, w jaki przetwarzane są przez nasz mózg, a należą do tej grupy czerwony, niebieski, żółty i zielony.

  Te kolory kolejno są związane ze stroną fizyczną, umysłową, emocjonalną oraz z zachowaniem równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura rozwoju nowego produktu

  Charakterystyka

  Termin nowy produkt nie jest pojęciem jednoznacznym. Dla producenta lub kupca ?nowy? jest synonimem produktu wcześniej nie oferowanego. Dla konsumenta rynkową nowością jest wszystko, czego wcześniej nie można było kupić. Innowacje absolutne (oryginalne) oznaczają nowości w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje akwizycji

  Charakterystyka

  Najczęstszym rodzajem akwizycji jest akwizycja "twarzą w twarz" gdy klient ma bezpośredni kontakt z akwizytorem (inaczej przedstawicielem handlowym). Podczas tego rodzaju akwizycji akwizytor przestawia potencjalnemu nabywcy ofertę, przeprowadzając równocześnie sondaż potrzeb klienta i stara...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt

Do góry