Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Badania ilościowe i jakościowe

  Badania rynku można podzielić ze względu na różne kryteria. Pierwszym kry-terium może być zasięg badań rynkowych, dzięki któremu można podzielić je nabadania międzynarodowe, badania krajowe, badania regionalne oraz badania lokal-ne. Drugim kryterium jest przedmiot badań i wyróżnić tutaj można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /8 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura i metody badań marketingowych

  Jak już wcześniej wspomniano, o użyteczności badań decyduje m.in. dokładneich wcześniejsze zaplanowanie i przygotowanie.

  W literaturze przedmiotu nie ma istotnych różnic w podejściu do procedurybadań rynkowych i marketingowych. Autorzy najczęściej różnią się liczbą wyod-rębnionych etapów badań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

  W literaturze przedmiotu wyróżnia się najczęściej trzy rodzaje badań związanych zarządzaniem przedsiębiorstwem, tj.:

  badania marketingowe,

  badania rynkowe,

  analizę rynku.

  W fachowej literaturze funkcjonuje wiele określeń badań marketingowych skupiających się bądź na opisie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań marketingowych

  trendy ekonomiczne,

  trendy sprzedaży,

  pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

  produkt, jego asortyment i opakowanie,

  sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

  popyt i cena (poziom i relacje).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe

  Powinny pomagać znajdować prawidłowe odpowiedzi na wiele istotnych pytań, m.in.:

  co i ile produkować?

  na jakim rynku lokować produkcję?

  jak reagować będą konkurenci?

  jak wybrać najkorzystniejszy kanał dystrybucji?

  Sposób zorganizowania badań marketingowych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu informacji rynkowej (marketingowej)

  zbierania i gromadzenia danych,

  przetwarzania danych,

  analizy danych,

  przechowywania i odzyskiwania danych,

  oceny informacji,

  przekazywania informacji zainteresowanym członkom kierownictwa przedsiębiorstwa.

  System ten powinien być częścią globalnego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem modelowania i pomocy w decyzjach

  Służy wypracowaniu modelipozwalających wyjaśniać, przewidywać udoskonalać i kontrolować procesy rynkowe. Aby zgromadzone informacje marketingowe mogły być wykorzystane przypodejmowaniu decyzji, muszą być odpowiednio przetworzone za pomocą technikanalizy statystycznej i ekonometrycznej. Omawiany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie marketingowe

  Charakterystyka

  Analiza szans i zagrożeń a także mocnych i słabych stron firmy jest podstawą planowania strategii marketingowej. Analiza ta dotyczy w szczególności otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na wypełnienie funkcji marketingowych w przedsiębiorstwie.

  Otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing marketingu

  Charakterystyka

  Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wywiadu marketingowego

  Informuje o zachodzących zjawiskach.Można go więc zdefiniować jako zespół środków, które pozwalają zarządzającymbyć stale poinformowanymi o rozwoju otoczenia marketingowego, oceniać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa. Najważniejsze z tych środków to:

  kontakty z klientami, dostawcami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry