Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

  Budżet jest podporządkowany celom promocji i dopasowany do wytyczonych zadań. Umożliwia to późniejszą ocenę stopnia ich realizacji. Jest to sposób najbardziej logiczny i odpowiadający wymogom planowaniamarketingowego.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

  Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji. Barierę często stanowi brak wiarygodnych danych o wydatkach konkurenta oraz konieczność przyjęcia założenia o podobieństwie obu przedsiębiorstw.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

  Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda „na co nas stać"

  Przedsiębiorstwo najpierw dokonuje alokacji funduszy na różne sfery swej działalności, a ewentualną nadwyżkę przeznacza na promocję. Sposób ten wyklucza długofalowe planowanie marketingowe, a wydatkinie mają powiązania z celami. Zwykle metodę tą stosują małe firmy zorientowanena produkcję, które...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji

  Ogólny plan promocji powinien określać:

  docelową grupę odbiorców

  cel promocji

  budżet

  elementy mieszanki promocyjnej.

  Audytorium komunikatu promocyjnego stanowią nie tylko aktualni oraz potencjalni nabywcy produktu firmy, ale i osoby mające wpływ na zakup. Jego identyfikacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu komunikacji

  Komunikowanie się z konsumentem: jego informowanie, motywowanie i skłanianie do zakupu jest procesem złożonym.

  Stronami tego procesu są: nadawca i odbiorca, instrumenty komunikacji toprzekaz i medium. Natomiast kodowanie, dekodowanie oraz sprzężenie zwrotnesą funkcjami tego procesu.

  Nadawcą komunikatu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota procesu komunikacji marketingowej

  Dążeniem każdego przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo jest maksymalizacja zysku poprzez pryzmat zadowolenia klienta. Przy dzisiejszej różnorodności oferty rynkowej sam fakt stworzenia produktu odpowiadającego pot-rzebom nabywców i dostarczenia go po konkurencyjnej cenie, nie gwarantujeosiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozasklepowe formy sprzedaży detalicznej - Sprzedaż z automatów

  Całkowicie eliminuje sprzedawców z procesu sprzedaży. Jej znaczenie stopniowo maleje, aczkolwiek szuka się nowych dla niej zastoso-wań (np.bankomaty) lub je udoskonala technicznie (np. automaty do napojów dozujące, gdzie klient może ustalić stężenie napoju, słodkość, temperaturę itp).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozasklepowe formy sprzedaży detalicznej - Sprzedaż bezpośrednia

  (door to door, office to office, home sales parties) - Jest formą o rosnącej popularności, gdyż daje możliwość klientowi bezpośredniej wygody zakupu w domu lub miejscu pracy, relatywnie niższe ceny. Ponadto dobrzewyszkolony agent bardziej dba o klienta, gdyż od tego zależy jego wysokość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry