Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Komunikat perswazyjny - KONKRETY - ABSTRAKCJA

  Różnice pomiędzy komunikatem konkretnym a abstrakcyjnym ilustruje poniższy przykład:

  ,Płyn Xzmiękcza tkaniny, pachnie wanilią, i ma gęstą konsystencję"„ Płyn Xjest rewelacyjny i czyni z tkaninami cuda "

  Produkty, których zakup powoduje duże zaangażowanie u odbiorcy wymagająprzekazywania istotnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat perswazyjny - DWUSTRONNOŚĆ - JEDNOSTRONNOŚĆ

  Zmienną decydującą o wyborze typu argumentacji powinien być poziom wiedzy odbiorców przekazu. Im jest on wyższy, tym większy wpływ mają apele,w których po przytoczeniu istotnych argumentów oponentów danej idei (np. konieczności wyboru wysokiej temperatury prania tkanin) następuje ich odparcie.Nie bez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat perswazyjny - ZŁOŻONOŚĆ - PROSTOTA

  Zdolność przetwarzania informacji przez konsumenta jest ograniczona. Dlatego też komunikaty powinny skupiać się na 5-7 istotnych charakterystykach produktu. Zbyt złożone przekazy stają się nieczytelne.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat perswazyjny - RACJE - EMOCJE

  Przyjęcie klasycznego rozróżnienia między apelami racjonalnymi i emocjonalnymi jest dużym uproszczeniem. Warunkiem zaistnienia sytuacji rzetelnego informowania odbiorcy jest zrozumienie przez niego tekstu. Tymczasem reklama, z powodu swej skondensowanej formy, działa nie na poziomie rozumienia, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadawca komunikatu perswazyjnego

  Nadawcą komunikatu reklamowego jest zwykle jakaś osoba. Istotną rolę perswazyjną odgrywa jej wiarygodność związana zarówno z wiedzą fachową jak i zzaufaniem jakie budzi.

  Ekspert - osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie kore-spondujące z reklamowanym produktem - blokuje powstawanie u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy psychologii reklamy

  Reklama jest procesem komunikacji o charakterze perswazyjnym. Ingeruje w wypracowane przez konsumenta, względnie trwałe ustosunkowania do produktów. Postawy te można kształtować i zmieniać poprzez manipulację cechami nadawcy komunikatu jak i charakterem samego przekazu. Skuteczność apelureklamowego zależy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa strategii reklamy

  Pod pojęciem reklamy rozumiemy każdą płatną, nieosobową formę prezentacjidóbr i usług oraz pomysłów, idei, a nawet osób przez określonego sponsora. Poprzez swój zasięg i siłę oddziaływania jest ona najbardziej spektakularnym narzędziem w rywalizacji o klienta.

  Schemat działania reklamy stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /7 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja sprzedaży

  Promocja uzupełniająca jest zespołem działań i środków wywołujących krótkookresową aktywizację sprzedaży poprzez nadzwyczajne bodźce podnoszącewalory oferty. Zachętę stanowią najczęściej korzyści ekonomiczne, które mogąmieć charakter natychmiastowy np. dwa opakowania za cenę jednego, lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sprzedawców

  Priorytetowa rola w aktywizacji procesu sprzedaży za pomocą sprzedaży osobistej przypada sprzedawcom. Mają oni często do czynienia z konsumentem niezdecydowanym na zakup ze względu bądź na niedostateczność posiadanych informacji bądź na istniejące ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji.

  Zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż osobista jako element strategii aktywizacji sprzedaży

  Istotą sprzedaży osobistej jest bezpośredni i indywidualny kontakt sprzedawcyz klientem. Jego rezultatem jest interakcyjny i elastyczny charakter powiązań międzykomunikującymi się stronami. Interakcyjność polega na natychmiastowym uzyskaniu sprzężenia zwrotnego czyli reakcji klienta na ofertę firmy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry