Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest wizerunek firmy?

  Dokładne zdefiniowanie wizerunku firmyjest trudne, z powodu subiektywnej oceny jaką prezentują różni ludzie, w stosunku do różnych zjawisk. Dla jednych firmaprodukująca papierosy będzie zawsze postrzegana jako producent potencjalnej „śmierci" i nic nie zmieni tego zdania. Dla drugich, ta sama firma jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja public relations

  Jednym z ważnych celów marketingowych jakie stawia sobie przedsiębiorstwo jest zbudowanie pozytywnego obrazu, inaczej wizerunku firmy. W warunkach ros-nącej konkurencji, przedsiębiorstwa chcąc aktywnie istnieć na rynku, muszą budo-wać i chronić swoje dobre imię. Pozytywny wizerunek firmy na rynku to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedozwolone typy promocji - reklama porównawcza

  Niedozwolone jest przywoływanie marek innych firmi świadome korzystanie z ich zestawień. Czasami identyfikacja porównania wymaga refleksu i namysłu. Ilustracją tego jest reklama soków „Bobofrut", w którejdziecku odmawia się soku takiego jaki ma kolega Kubuś - „Kubuś" to zarazemmarka soków konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedozwolone typy promocji - reklama imitująca neutralna informacje

  Aby zapobiec takim proceduromwprowadzono wymóg anonsowania bloków reklamowych sygnałem dźwiękowym czy napisem „reklama". Formą reklamy ukrytej, nie zawsze sprzecznej z prawem, jest product placement. Przykładowo bohater filmu używa tele-faxu marki,,Erixon", a firma płaci wytwórni odpowiedni ekwiwalent...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedozwolone typy promocji - reklama odwołująca sie do uczuć klientów

  Poprzez wywoływanie lęku,wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Sztampowym przykładem są przekazy prezentujące produkty w wyolbrzymionej wielkości lub podkreślające ich wyimaginowane właściwości (np. niezatapialność).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  Niedozwolone typy promocji - reklama ingerująca w prywatność klienta

  Są to praktyki wywierające psychiczną presję na adresata w celu podjęcia decyzji o kupnie produktu np. przesłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów (odbiór za zaliczeniem pocztowym), nadużywanie technicznych środków przekazu informacji czy nagabywanie w miejscu publicznym.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczne i prawne aspekty promocji

  Etyka jako ogół norm moralnych, zasad postępowania przyjętych i obowiązujących w społeczeństwie dotyczy również aktywności na polu promocji. W najnowszym dokumencie Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu pt.„Etyka w reklamie" można przeczytać : „w reklamie nie ma niczego, co byłobyz natury...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /6 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiorcy komunikatu

  Skuteczność przekazów o określonej formie zależyw dużej mierze od profilu odbiorców tzn. ich charakterystyk demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania itp.), społecznokulturowych(obowiązujące wzorce kulturowe, mity, religia) oraz psychicznych (np. poczuciewłasnej wartości)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat perswazyjny - NARRACJA - AKCJA

  Apele ilustrowane „żywymi" przykładami okazują się mieć większą siłę perswazji w porównaniu do reklam bazujących tylko na danych statystycznych. „Suche" argumenty dystansują odbiorcę podczas gdy akcja wciąga adresata w wydarzenia, które prezentuje. W przypadku zastosowania akcji reklama pobudza procesy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt

Do góry