Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Reguły organizacji marketingu

  Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

  Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /4 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w planowaniu marketingowym

  Korzyści z planowania są na ogół tym większe im mniej popełnia się błędów.

  Do częstych błędów zaliczyć należy korzystanie z nieaktualnych danych. Bierze się to stąd, iż w wielu przedsiębiorstwach brak jest dobrze zorganizowanegoi systematycznie prowadzonego systemu badań marketingowych. Brak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy i procedura planowania marketingowego

  W związku z tym, że podstawowym zadaniem planu marketingowego jest koordynacja wszystkich komórek wokół realizacji głównych celów przedsiębiorstwa, istotne jest by w jego tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu z nich.Rozpoczęcie prac planistycznych powinno być zainicjowane poprzez decyzję naczelnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie planowania marketingowego

  Mimo pojawiających się poglądów wyrażających wątpliwość co do skuteczności planowania w warunkach narastającej złożoności i tempa zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, planowanie pozostaje jedną z ważniejszych funkcji zarzą-dzania. Zadaniem planowania jest bowiem permanentne udzielanie odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie marketingowe oparte na innych przesłankach

  Przedsiębiorstwo może też realizować strategie oparte na innych przesłankach,mogą to być:

  a) Ze wzglądu na sposób prowadzenia działalności gospodarczej:

  strategia wiodącej pozycji pod względem kosztów,

  strategia koncentracji,

  strategia dywersyfikacji.

  b) Ze względu na sposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na segmentacji rynku - Strategia działania skoncentrowanego

  Jest w zasadzie wariantem działaniazróżnicowanego, odnosi się bowiem do wyodrębnionego segmentu, który z różnych względów jest ważny dla firmy. Koncentracja na konkretnym segmencie powoduje dostosowanie wszystkich instrumentów marketingowych do jego wymagań.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na segmentacji rynku - Strategia działań zróżnicowanych

  Istotne jest wykorzystanie właściwościposzczególnych segmentów rynku. Stosowanie tej strategii wymaga dobrze zorganizowanych badań, dzięki którym będzie możliwe dobre dostosowanie działań marketingowych do zróżnicowanych potrzeb poszczególnych segmentów.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na segmentacji rynku - Strategia działań NIE zróżnicowanych

  Rynek traktowany jest jako całość.Przyjmuje się, iż w pewnym zakresie preferencje konsumentów sąpodobne. Dotyczy to głównie produktów standardowych, charakteryzujących się masowością produkcji. Strategia może być atrakcyjna ekonomicznie lecz może okazać się małoskuteczna.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na segmentacji rynku

  Wyróżnia się trzy rodzaje strategii opartych na segmentacji:

  strategia działań nie zróżnicowanych,

  strategia działań zróżnicowanych,

  strategia działania skoncentrowanego.

  Na wybór strategii wpływ ma wiele czynników.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

Do góry