Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola rentowności

  Kontrola rentowności musi być prowadzona dla poszczególnych produktów ,obszarów rynkowych, grup klientów czy kanałów dystrybucji. W związku z tymprocedura tej kontroli jest dość złożona. Etap pierwszy koncentruje się na identyfikacji wydatków (koszty sprzedaży, reklamy, dostaw, fakturowania)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Obserwacja zadowolenia klientów

  Jest niezbędnym uzupełnieniem kontrolio charakterze finansowym. Obserwacja ta o charakterze jakościowym tworzy system „wczesnego ostrzegania" o czynnikach kształtujących preferencje i satysfakcje pośredników i nabywców. Ich znajomość może być podstawą podejmowaniaodpowiednich działań zanim nastąpi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza finansowa

  Ma na celu określenie jak i gdzie przedsiębiorstwo zarabiapieniądze. Powinna ona określić czynniki, które wpływają na stopę zwrotu odwartości netto firmy. Jest ona iloczynem dwóch współczynników: stopy wzrostuod aktywów (rentowność kapitału całkowitego) i dźwigni finansowej (stosunekcałkowitego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza wpływu wydatków

  Marketingowych na wielkość sprzedaży, ma nacelu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo wydaje zbyt dużo dlaosiągnięcia planowanej sprzedaży, lub czy wydatki nie są zbyt niskie co możemieć negatywny wpływ na sprzedaż w okresie przyszłym. Miernikiem tego zjawiska jest relacja wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza udziału w rynku

  Jest istotnym uzupełnieniem analizy sprzedaży, bowiem pokazuje jej wyniki w porównaniu do konkurencji. Miarą udziału w rynkumoże być:

  udział w całościowym rynku,

  udział w obsługiwanym rynku (procentowy udział sprzedaży na rynku obs-ługiwanym przez przedsiębiorstwo),

  relatywny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza sprzedaży

  Prowadzona jest dwoma sposobami:

  analizą różnicy, której celem jest określenie udziału różnych czynników powodujących lukę w wynikach sprzedaży, np. spadku cen i spadku wielkościobrotów,

  analizą mikrosprzedaży, która bada sprzedaż poszczególnych produktówna poszczególnych rynkach, przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kontroli marketingu i jej elementy

  Skuteczność każdego systemu zarządzania w znacznym stopniu zależna jest odsposobu zorganizowania i funkcjonowania kontroli. Jest ona drugą stroną planowania. Jak wiadomo plan marketingowy określa cele i strategie, określa zadania odcinkowe oraz przypisuje je konkretnym komórkom organizacyjnym, precyzuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria zróżnicowania organizacji marketingu

  Można sformułować dwa główne kryteria różnicowania organizacji marketingu w firmie  kryterium wielkości firmy i kryterium przedmiotu działalności. W firmie małej skali, w której działania marketingowe najczęściej wykonywane są przezwłaścicieli, potrzeby rozmieszczania funkcji są ograniczone. Przede...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /5 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór i alokacja funkcji marketingowych

  Uwzględniając omówione reguły można sformułować kilka wariantów wyborui alokacji funkcji marketingowych. Firma, która rozpoczyna proces wdrażaniamarketingu najczęściej pozostaje pod dość silnym wpływem uwarunkowań wewnętrznych, tj. ukształtowanej struktury organizacyjnej, posiadanego personelu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /6 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie panelowe

  Charakterystyka

  Badanie panelowe ( panel study) jest to typ badania dynamicznego, polegającego na zbieraniu danych od tej samej grupy ludzi ( próby, panelu) w kilku punktach czasowych.

  Sama pojęcie badanie definiuje się jako "fragment ogółu czynności naukowych, odcinek procesu poznawczego, który polega...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /3 826

  praca w formacie txt

Do góry