Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Metody wynagradzania akwizytorów

  Rola akwizytorów

  Akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Stosowana jet, aby polepszyć skuteczność sprzedaży, natomiast wyniki pracy w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia przywództwa kosztowego

  Charakterystyka

  Strategia przywództwa kosztowego zakłada osiągnięcie uprzywilejowanej pozycji kosztowej w stosunku do konkurentów i przyciągnięcie klientów niższą ceną produktu, bez obniżenia jakości wyrobu; Strategia ta rozkwitła w latach siedemdziesiątych dzięki koncepcji krzywej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego i po co badamy zysk ?

   

  Często proces produkcyjny prowadzony przez przedsiębiorstwa prowadzony jest przez wiele okresów.

  Nakłady ponoszone w okresie t spłacają się po pełnym przepływie usług w późniejszym czasie. Na przykład, budynek fabryczny wzniesiony przez firmę może trwać przez 50 albo 100 lat. W takim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt financial futures

   

  Kontrakt financial futures – jest to uzgodnienie dotyczące dostarczenia w określonym czasie, po określonej cenie pewnej ilości instrumentu finansowego, którego dotyczy kontrakt. Kontrakt obowiązuje dwie strony. Jedną stroną jest nabywca a drugą wystawiający kontrakt. Stosuje się tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

   

  Podstawowymi charakterystykami większości obligacji są:

  1. Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Jest to jednocześnie wartość, którą emitent zobowiązuje się wypłacić po upływie terminu określonego w obligacji

  2. Wartość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skąd wziął się wolontariat?

   

  Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może już człowiek jaskiniowy maczał w tym paluszki. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy innych. Osoby działające...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje forfaitingowe

   

  Transakcje forfaitingowe stanowią szczególną formę nabycia wierzytelności przez Bank. Polegają na nabyciu przez Bank należności terminowych powstałych w rezultacie eksportu towarów i usług z wyłączeniem prawa regresu wobec odstępującego wierzytelność. Oznacza to, że nawet jeśli przejęte przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje gotówkowe

   

  Operacje gotówkowe polegają na:

  wpłatach gotówki

  wypłatach gotówki

  Wpłaty gotówkowe mogą mieć formę

  wpłat gotówki do kas dziennych na podstawie bankowego dowodu wpłaty

  wpłat gotówki do tzw. “kas wieczorowych” otwieranych po godzinach pracy banku

  wpłat gotówki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

   

  Polityka otwartego rynku polega na tym, że bank centralny jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Są to przede wszystkim weksle skarbowe. Bank centralny zakupuje te papiery wartościowe według stopy zakupu (odebranie), a sprzedaje według...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat przepływów finansowych : RACHUNKI SEKTOROWE

   

  Schemat przepływów finansowych jest wysoce zagregowany, obejmuje sześć sektorów:

  I sektor - przedsiębiorstw, do których należą podmioty dążące do maksymalizacji zysku, wytwarzają dobra prywatne z siły roboczej sektora gospodarstw domowych, korzystają na zasadach odpłatności. Na rynku sektora...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt

Do góry