Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Strategia Joint venture albo alians.

   

  Główne korzyści:

  połączenie technologicznych czy marketingowych możliwości powinno dać efekt synergiczny;

  podział ryzyka.

   

  Główne wady:

  możliwość konfliktów dotyczących wspólnej działalności;

  niebezpieczeństwo spadku znaczenia (wartości) jednej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie wejścia na nowe rynki

   

  1. Strategia wypukła

  Przedsiębiorstwo od razu wchodzi na wszystkie segmenty z pełnym zakresem działania, ponosząc duże nakłady w celu szybkiego przyrostu sprzedaży i zysków

  (właściwa w sytuacji dysponowania odpowiednimi zasobami i / lub nie występowania dużego ryzyka).

   

   

  2. Strategia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowej (SIM)

   

  System informacji marketingowej (SIM) to osoby, wyposażenie oraz procedury związane ze zbieraniem, segregowaniem oraz dystrybucją informacji służącej podejmowaniu decyzji marketingowych.

   

   

  Struktura:

  wewnętrzne sprawozdania (zamówienia, raporty ze sprzedaży, dane o poziomie zapasów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ceny penetracyjnej

   

  Strategia ceny penetracyjnej jest przeciwieństwem strategii wysokiej ceny. Wychodzi się tu od stosunkowo niskiej ceny, by w przyszłości ją podwyższać. Motywem takiego postępowania jest chęć szybkiego wejścia na nowy rynek i dokonania jego penetracji. Zamierza się uzyskać duży udział w rynku, co...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wysokiej ceny

   

  Strategia wysokiej ceny polega na tym, że początkowo cena jest wysoka, a później jest ona obniżana. W przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek zakłada się, że początkowo nabywcami nowego dobra są ludzie o wysokich dochodach, dla których cechy produktu są ważniejsze od jego ceny. Ważniejsza dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH

   

  Kryterium 1:

  Metody mające cel jawny

  Metody mające cel ukryty

  Kryterium 2:

  Metoda ankietowa:

  Jest określona liczba pytań, kierowanych zazwyczaj do pojedyńczych respondentów. Może to być wywiad osobisty, telefoniczny, pocztowy.

  Metody psychologiczne:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowych

   

  System informacji marketingowych tworzą ludzie, urządzenia, w które są wyposażeni, oraz procedura zbierania, klasyfikowania, analizowania oceniania informacji oraz ich przekazywania podejmującym decyzje marketingowe. Przy czym informacje te powinny być przydatne, dokładne i dostarczane we właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO SĄ FUNKCJE MARKETINGOWE?

   

  Szczegółowa analiza struktura funkcji marketingowych w formie rozgałęzionego „drzewa funkcji” jest niezbędna przede wszystkim w kształtowaniu organizacji marketingu gdzie stanowi punkt wyjścia dla przeprowadzenia racjonalnego podziału pracy i tworzenia wyspecjalizowanych komórek i stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady orientacji marketingowej

   

  Rynek w centrum zainteresowania , co jest związane ze ścisłym określeniem rynku docelowego dla wyrobów przedsiębiorstwa.

  Koncentracja na kliencie ,czyli zabieganie o to , żeby klient był zadowolony z usług; dążenie do ciągłego podnoszenia satysfakcji konsumenta , pozostawanie otwartym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje dystrybucji

   

  Prze proces dystrybucji rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcją a konsumpcją. Części składowe dystrybucji:

  Kanały dystrybucji – obejmują doprowadzenie towarów lub sklepów oraz oferowanie tych towarów nabywcom

  Fizyczny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 065

  praca w formacie txt

Do góry