Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKI

  Decyzje, środki i sposoby osiągania celów stawianych m. W szerokim ujęciuobejmuje: uzasadnienie „markowania", sponsorowanie m. (—> marka produ-centa, -> marka pośrednika, -> marka mieszana), ustalenie nazw i symboli m.(—» marka indywidualna, —> marka rodzinna, —» marka łączona) oraz stra-tegie m. w wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia preferencji

  Strategia oddziaływania na nabywców głównie poprzez wysoką jakość i do-stosowanie oferty do p. nabywców. Jest adresowana do tzw. —> nabywcówmarkowych, a więc osób przywiązujących dużą wagę do opinii, jaką cieszy sięmarka produktu lub firma. Tego rodzaju s. wymaga długotrwałego i kosztownegobudowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia me too

  Strategia formowania programu asortymentowego polegająca na wprowadzaniupseudonowości naśladujących obce produkty, które już zostały zaakceptowaneprzez rynek, lub na przejmowaniu z innych branż szczególnych cech produktów,dzięki którym zdobyły one uznanie rynkowe (np. papierosy „lights"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA COMMODITY

  Strategia marketingowa zmierzająca do uzyskania dużego —> udziału w rynkupoprzez —> konkurencję cenową i oferowanie szerokim kręgom nabywcówmasowo wytwarzanych, standardowych produktów, dostosowanych do potrzebprzeciętnego nabywcy.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia produktu

  Formułowanie długofalowych celów i koncepcji działań dotyczących —> produktuna podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu organizacji. S.p.obejmuje zasady: kształtowania struktury p., —> asortymentu produktu, kształ-towania i wprowadzania na rynek —> nowych produktów, —> cyklu życia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia naśladowcy

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących dalszą pozycję na danym rynku i nie dysponujących zasobamipozwalającymi na podjęcie skutecznej walki z bezpośrednim konkurentem. N.,imitując postępowanie lidera w pełnym lub tylko ograniczonym zakresieobsługiwanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA DYSTRYBUCJI

  Formułowanie długofalowych celów i koncepcji działań dotyczących dystrybucjina podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu przedsiębiorstwa.S.d. określa zasady współdziałania firmy z partnerami uczestniczącymi w roz-mieszczaniu jej produktów na rynku i oferowaniu ich do sprzedaży. Wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia nisz rynkowych

  Jeden z wariantów strategii konkurencji polegający na unikaniu konfrontacji nacałym rynku przez odkrywanie i zagospodarowywanie wąsko wyspecjalizowa-nych dziedzin działalności (specyficznych potrzeb i preferencji określonych grupnabywców), które z uwagi na ograniczoną pojemność i/lub wymagany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA EMPIRYCZNA

  Strategia, którą stosuje przedsiębiorstwo na podstawie zebranych doświadczeńwłasnych i/lub konkurentów, nie należąca do kanonu wiedzy marketingowej. Jejelementy mogą również pochodzić z obserwacji skutecznych zachowań marketin- 

  gowych przedsiębiorstw należących do innych sektorów. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia normatywna

  Rodzaj strategii przedsiębiorstwa tak ogólnej, jak i marketingowej, zdeter-minowanej wynikami analizy strategicznej. S.n. jest na tyle zweryfikowanaempirycznie, że należy do kanonu wiedzy strategicznej, w tym —> marketingustrategicznego. S.n. jest zalecana kierownictwu przedsiębiorstwa do stosowaniaw ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry