Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  MARKETING JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY

   

  Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapitałem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka działania. Czas wielkiej improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno minął.

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING TRADYCYJNY I WSPÓŁCZESNY

   

  Marketing jest określoną koncepcją kierowania rynkiem. Ogólnie można powiedzieć, że koncepcja ta dostosowuje działalność producenta do nabywców. Chodzi tu o potrzeby bieżące jak i potrzeby przyszłe. Położenie nacisku na potrzeby, przyszłe ma wielorakie uzasadnienie, bo w porę można dostosować...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I GENEZA MARKETINGU

   

  Marketing jest nie tylko określoną kategorią, ale także koncepcją traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Obejmuje czynności rynkowe z wyjątkiem czynności fizycznych związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Można powiedzieć też, iż jest to proces społeczno-gospodarczy, którego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja

   

  Poprzez dystrybucję rozumie się wszystkie czynności związane z przesuwaniem produktu od producenta do konsumenta lub finalnego odbiorcy. Czynnościami takimi mogą być np.: transport, magazynowanie, konserwacja oraz sprzedaż. Drugą stroną tej działalności są zagadnienia związane z określeniem liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

   

  Zazwyczaj kluczowa rolę w marketingu odgrywa cena. Musi być ona dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, aby się zdecydował na kupienie towaru, czy usługi. Istota podejścia marketingowego polega tu na tym, że w określaniu wielkości ceny punkt wyjścia stanowią nie koszty wytworzenia, lecz możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

   

  Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać:

  § Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /10 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA REKLAMOWE

   

  prasa codzienna (*media bezpośrednie + mealing (wysyłanie do konkurencji, nabywców ulotek), *Internet

  radio

  bilboardy

  ulotki

  gazetki

  okno wystawowe (kino)

  miejsce sprzedaży (książki adresowe)

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH

   

  wielofunkcyjne ośrodki handlowe

  zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy

  powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2

  szeroki asortyment oferowanych towarów

  zróżnicowany poziom świadomych usług

  ośrodki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE CEN

   

  NISKICH CEN cena – ilość (strona off price np. „Defekt”)

  Przynosi wiele korzyści do których należą ekonomika skali oraz działanie na dużym rynku zbytu. Zakłada ona utrzymanie cen na niskim poziomie akceptowanym przez szerokie grono nabywców przy eliminacji usług dodatkowych towarzyszących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN I MARŻ

   

  CENA jest elementem marketing mix, za pomocą którego przedsiębiorstwo chce osiągnąć złożone

  cele, zaspokoić oczekiwania nabywców oraz wyróżniać się na rynku.

   

  FUNKCJE

  Profilująca odróżnianie się od konkurencji i tworzenie określonego wizerunku cenowego

  Regulacyjna oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt

Do góry