Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Marketingowa koncepcja organizacji

   

  Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rynku docelowego

   

  Rynek docelowy obejmuje wszystkich potencjalnych klientów przedsiębiorstw. W zależności od wybranej strategii segmentacji wynikiem docelowym mogą być wszyscy klienci występujący na rynku bez ich różnicowania, wszyscy klienci występujący na rynku podzieleni są na segmenty rynku, określona grupa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STUDIUM PRZYPADKU Miller Brewing Company

   

  W 1972 r. Miller Brewing Company sprzedała 5 min beczek piwa w F978 r. wielkość tej sprzedaży wzrosła do 25 min beczek i wyniosła browar Millera na drugie miejsce w kraju. Wśród amerykańskich browarów Anheuser Bush był pierwszy, Schlitz spadł na trzecie miejsce, Pabst byt czwarty, a Goors piąty. Tych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /5 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele reklamy

   

  Reklama jest to płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji produktu lub usługi przez określonego nadawcę.

  Reklama podobnie jak cała promocja – zgodnie z regułą ADIA, ma na celu:

  A (attention) – przyciągnięcie uwagi,

  I (interest) – wzbudzenie zainteresowania produktem, marką, firmą,

  D...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /7 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODAŻ, JEJ ZALEŻNOŚĆ OD CENY.

   

  PODAŻĄ nazywamy ilość dóbr i usług oferowaną przez sprzedawców w danym miejscu, czasie i po określonej cenie.

  Podaż jest kształtowana przez: popyt na dobra i usługi (popyt obecny, a zwłaszcza przyszły daje potencjalnemu producentowi sygnał o celowości i opłacalności przedsięwzię- cia), cenę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1.POPYT, JEGO ZALEŻNOŚĆ OD CENY.

   

  POPYTEM nazywamy zapotrzebowanie na dany towar lub usługę zgłaszane przez kupujących w danym miejscu, czasie i po określonej cenie.

  Należy jednak pamiętać, że sam zamiar, chęć nabycia konkretnego towaru pozwala jedynie ustalić popyt potencjalny. Popyt potencjalny jest to zapotrzebowanie na dany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE CEN

   

  Cena spełnia wiele zadań. Ich zakres zależy w dużym stopniu od systemu gospodarczego. Inny zakres zadań do spełnienia będą miały w gospodarce rynkowej, a inny w gospodarce centralnie scentralizowanej tj. z dominującą rolą państwa także w ustalaniu cen.

  Niezależnie jednak od systemu gospodarczego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1.PODATAWY KSZTAŁTOWANIA CEN.

   

  Najważniejszymi podstawami kształtowania cen są:

  koszty produkcji

  relacja popytu i podaży

  cena zagraniczna towaru

  cena substytutów

  wartość dzieła artystycznego

  wartość numizmatyczna

  preferencje społeczne państwa

   

  Z założenia w gospodarce rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /4 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE CENY, CENA RÓWNOWAGI

   

  CENĄ nazywamy ilość pieniędzy, za którą można nabyć jednostkę danego towaru lub skorzy6stać z konkretnej usługi. Za podstawę wszelkich cen przyjmuje się wartość danego produktu. Cena składa się zwykle z kosztów produkcji oraz pewnej nadwyżki.

  Ceną równowagi jest taka cena, która odpowiada...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ceny

   

  Całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu (taryfa, czynsz, honorarium, itp.).Decyzja o wysokości ceny wpływa bezpośrednio na wielkość osiągniętego dochodu z realizacji produktu na rynku, podczas gdy wykorzystanie innych instrumentów wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /9 085

  praca w formacie txt

Do góry