Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Efficient Consumer Response (ECR)

   

  ECR - ( Efficient Consumer Response ) - Strategia Efektywnej Obsługi Konsumenta - jest nowoczesną strategią zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy usług logistycznych współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /7 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co powinna zawierać dobra reklama

   

  Dobra reklama powinna zawierać: 1)zorientowanie na nabywcę; 2)koncentruje się na jednym pomyśle sprzedażowym; 3)skupia się na najważniejszych i przekonywujących argumentach; 4)prezentuje pomysł atrakcyjny, wyróżniający markę; 5)włącza w sposób szeroki aktualnego i potencjalnego nabywcę produktu;...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

   

  Franchising – jest to umowa między firmą macierzystą którą może być producent, hurtownik lub detalista a koncesjobiorcą czyli niezależnym podmiotem, który kupuje prawo własności lub prawo do zarządzania. Franchising stosuje się np. w barach szybkiej obsługi, sprzedaży samochodów, biurach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix

   

  Marketing mix – chodzi oto, aby dzięki koordynacji narzędzi wywołać zjawisko synergii, powoduje że końcowy efekt łącznego oddziaływania kompozycji marketingowej jest większy niż suma efektów, jaką można by uzyskać w wyniku niezależnego stosowania poszczególnych instrumentów. Marketing mix nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie zbioru użyteczności oferty

   

  Składają się na nie trzy użyteczności : 1)użyteczność formy – jest pierwszym etapem, dokonuje się u producenta, muszą być wykorzystane maszyny, urządzenia, siła robocza; 2)tworzenie użyteczności miejsca i czasu tzn. to co nabrało formy musi być dostarczone do określonego miejsca i czasu aby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola marketingu względem organizacji, konsumentów i w społeczeństwie

   

  Przedsiębiorstwa nie mogą dzisiaj przetrwać po prostu jedynie dobrze działać. Muszą one działać doskonale, jeśli mają odnieść sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym. Nabywcy indywidualni i instytucjonalni stoją wobec ogromnej rzeszy dostawców szukających tylko możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostosowanie i zróżnicowanie cen

   

  Firmy nie ustalają pojedynczej ceny, lecz całą ich strukturę odzwierciedlają zmiany geograficzne w kosztach, wymogi danego segmentu rynkowego, czas dokonywania zakupu, wysokość zamówień i inne czynniki. Jako rezultat stosowania zniżek, upustów i akcji promocyjnych firma rzadko uzyskuje ten sam zysk...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania marketingowe w poszczególnych fazach życia produktu

   

  Każdy produkt ma swój cykl życia na rynku, który składa się z następujących faz: wprowadzenia, wzrostu, nasycenia i spadku.

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie dystrybucji

   

  Dystrybucja to działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich zbycia. Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama

   

  Reklama polega na przekazaniu przez nadawcę (producent, agent handlowy, hurtownik) określonych informacji odbiorcy reklamy (konsument, producent). Informacje te przekazywane są przy wykorzystaniu różnych środków: mowy, tekstu pisania i obrazu. Reklama może dotyczyć określonego produktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /1 945

  praca w formacie txt

Do góry