Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dokumenty w handlu zagranicznym.

   

   

  1. Dokumenty handlowe

  Faktura pro-forma;

  Faktura handlowa;

  Dokument EUR-1 i EUR-2

  Jednolity dokument administracyjny SAD.

   

  2. Dokumenty transportowe i spedycyjne

  Międzynarodowy kolejny list przewozowy;

  Międzynarodowy list samochodowy;

  Międzynarodowy list...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl transakcji

   

  Wszystkie działania i czynności zmierzające do zawarcie kontraktu oraz związane z jego zawarciem i wykonywaniem składają się na cykl transakcji. Zamyka on w sobie nie tylko pewien zespół czynności, ale również mieści się w pewnym czasie uzależnionym od przedmiotu transakcji i jej warunków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL HECKSCHERA – OHLINA

   

  Założenia upraszczające:

  A. Założenia dotyczące technicznych warunków produkcji i warunków wyboru konsumenta:

   

  wszystkie produkty i czynniki wytwórcze są doskonale podzielne; można je opisać za pomocą zmiennych ciągłych;

  nie występują korzyści ze skali produkcji (funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia imitacji

   

  Strategia imitacji

  Może polegać na naśladowaniu działań przedsiębiorstw konkurencyjnych (nie tylko produktu ale ceny, dystrybucji, promocji). Ma na celu dotrzymanie kroku konkurencji bez ponoszenia kosztów na badania marketingowe.

   

  Strategia kreatywnej imitacji jest stosowana w celu zdobycia silnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia luk rynkowych

   

  Przedsiębiorstwa, które nie chcą się wycofać z rynku ale nie dysponują środkami do walki szukają luk rynkowych.

  Luką rynkową może być więcej produktów, dla określonej grupy ludzi, która nie jest wytwarzana dla odpowiedniej liczby ludzi. Może ona wynikać z tego, że dotychczasowi producenci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dyferencjacji

   

  Strategia dyferencjacji polega na takim różnicowaniu produktu aby nabywcy traktowali go jako coś wyjątkowego, czego inne przedsiębiorstwa nie mogą zaoferować. Zróżnicowanie może dotyczyć różnych elementów marketingu mix choć zwłaszcza produktów. Wymaga to od przedsiębiorstwa dużej elastyczności i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia koncentracji

   

  Strategia koncentracji polega na koncentracji na wybranych segmentach rynku i na pewnych produktach służących na zaspokajaniu popytu nabywców.

  Przedsiębiorstwo dysponujące ograniczonymi zasobami i nie majace dużej elastyczności działania i szybkiego reagowania na potrzeby nabywców może uzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie wejścia na rynki zagraniczne

   

  Strategie wejścia na rynki zagraniczne to strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej oraz sposobu ekspansji na rynki zagraniczne i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydującym o wyborze strategii wejścia na rynek zagraniczny jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

   

  Internacjonalizacja przedsiębiorstwa to proces polegający na włączaniu się przedsiębiorstwa w działalność gospodarczą poza krajem macierzystym. W prowadzeniu można wyróżnić kilka faz. W początkowej fazie internacjonalizacji przedsiębiorstwo koncentruje się na krajowym rynku, wykorzystując...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing globalny

   

  Marketing globalny to działalność marketingowa przedsiębiorstw będąca rezultatem przyjęcia orientacji globalnej (geocentrycznej). Polega na dążeniu do zaspokojenia tym samym potrzeb nabywców w różnych krajach za pomocą tego samego zestawu oferowanych wartości. Możliwość taką uzyskuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry