Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Jakie segmenty rynku wyodrębnił browar Miller ?

   

  Browar Millera wyodrębnił pięć segmentów rynku, do których odpowiednio dostosował produkt i promocję :

  robotnicy, tzw. niebieskie kołnierzyki – w szczególności skierowane do motocyklistów,

  kowbojów rodeo i wiertniczych ropy naftowej; zastosował tu zmienne tj. zawód, wykształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki typ strategii realizował browar Millera , a jaki pozostałe browary?

   

  Browar Millera zastosował strategię segmentacji rynku, czyli podziału danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów , różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. Skierował swój produkt do wcześniej zidentyfikowanego i scharakteryzowanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacje marketingowe

   

  Marketing jest pojęciem żywym, które kształtowało się wraz z rozwojem gospodarki rynkowej . Teoria nauki o marketingu wyodrębniła cztery główne fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw:

  Orientacja produkcyjna

  Orientacja produktowa

  Orientacja sprzedażowa

  Orientacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1.Collage wizualny

   

  Metoda wykorzystywana jest gdy celem badania jest określony kierunek pozycjonowania produktu lub też wizerunku użytkownika wewnątrz produktu lub marki.

  Respondenci proszeni są o zobrazowanie pewnych pojęć, idei, cech przedmiotów, osób za pomocą zdjęć, rysunków wybranych spośród całego ich zbioru...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Focus Group Interview.

   

  Zogniskowany wywiad grupowy – Focus Group Interview.

  Metoda badań jakościowych. Niewielka grupa ludzi wyselekcjonowana na podstawie określonych cech, zebrana w jednym miejscu uczestniczy w intensywnej dyskusji prowadzonej przez moderatora, który wykorzystuje wewnętrzną dynamikę grupy, koncentruje rozmowę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania telemetryczne

   

  Badania telemetryczne – prowadzone na potrzeby mediów, agencji. Badania panelowe oglądania telewizji przez członków gospodarstwa domowego za pomocą urządzeń elektronicznych, rejestruje się sekunda po sekundzie jakie kanały TV są oglądane przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania koniunkturalne

   

  Badania koniunkturalne – odnoszą się do tych elementów sytuacji na rynkach danego towaru, które charakteryzują się większym stopniem zmienności niż jej elementy będące przedmiotem badań strukturalnych.

   

  Celem badania koniunktury (kształtowania się sytuacji na rynku danego towaru w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania rynku

   

  Badania rynku – to oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji. Badania rynku to analiza rynku i prognozy rynku.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe

   

  Badania marketingowe – to systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie, prezentowanie i interpretacja danych oraz wyników badań związanych istotnie ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa w celu podjęcia najbardziej trafnych i operatywnych decyzji marketingowych.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad marketingowy

   

  Wywiad marketingowy – zestaw źródeł i procedur poprzez które można otrzymać codzienną informację o zmianach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Informacje pochodzą z codziennej prasy branżowej, gospodarczej, mediów elektronicznych, rozmowy z klientami, dostawcami, pracownikami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt

Do góry