Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  System identyfikacji wizualnej

  Charakterystyka

  System identyfikacji wizualnej (Corporate Identity) - wszystko to, co pozwala zidentyfikować firmę i odróżnić ją od innych. Strategia budowania korzystnego wizerunku społecznego musi brać pod uwagę wiele czynników i zgodnie harmonizować tożsamość przedsiębiorstwa z jego osobowością...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /3 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Definicja

  Klient to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

  W dzisiejszych czasach i w tak rozwiniętej gospodarce, w jakiej mamy przyjemność funkcjonować, klient jest królem. Jedynym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt nadmiaru zdolności produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania rynku usług

  Charakterystyka

  Sektor usługowy obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak i usługi nabywane przez instytucje, a w szczególności podmioty gospodarcze (usługi produkcyjne i inwestycyjne). Branża usługowa jest bardzo zróżnicowana. Do sektora usług należy sektor rządowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa i pozacenowa

  Konkurencja cenowa

  to rywalizacja cenowa o zwiększenie udziału w rynku i zysków, pomiędzy przedsiębiorcami polegająca na przedkładaniu nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkurentów. Konkurencja cenowa stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ekonomistów, którzy postrzegają ją...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele marketingu

  Cele marketingu

  Z tradycyjnej interpretacji marketingu można wywnioskować, że celem marketingu jest takie wywarcie wpływu na konsumenta, by zakupił produkt bez względu na potrzeby, jakie odczuwa. Natomiast współczesne ujęcie marketingu szerzej przedstawia cele marketingu, ponieważ koncentruje uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady projektowania kanałów dystrybucji

  Charakterystyka

  Decyzje dotyczące projektowania kanałów dystrybucji podejmuje producent, hurtownik lub detalista. To, która instytucja może je podejmować, zależy od ich pozycji ekonomicznej, zdolności finansowej, zasobów ludzkich i rzeczowych, prestiżu itp..

  Projektowanie kanałów dystrybucji jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia technologii

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia technologii( podobnie jak cyklu życia produktu) odnosi się do faz życia organizmu żywego. Jest to jedna z technik analizy strategicznej, umożliwiającej diagnozę wieku rynkowego technologii, niezbędną podczas planowania portfela produkcji a także budżetu związanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

  Segmentacja rynku

  Jest to podział na jednorodne grupy odbiorców, które różnią się pomiędzy sobą reakcjami na narzędzia marketingu mix. Segmentację wykorzystuje się między innymi na rynkach konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych, a także usługowych w działalności zorientowanej na wygospodarowanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programy lojalnościowe

  Charakterystyka

  Programy lojalnościowe mają na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów(usług) danej firmy. W praktyce wiele uwagi należy poświecić budowaniu trwałych relacji między sprzedającym a nabywcom. Taka ściśle powiązana partnerska relacja, będzie w dużym stopniu decydować nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt

Do góry