Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dobro konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

  Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

  Charakterystyka

  Jak podaje J. Altkorn "strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych" Altkorn Podstawy marketingu. Są to zatem problemy na jakie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsor

  Definicja

  W roli sponsora mogą występowac osoby fizyczne i prawne, a w szczególności przedsiębiorstwa, banki i instytucje ubezpieczeniowe. Najbardziej doniosłą rolę w tej dziedzinie odgrywają duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz liczne banki i to w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku turystycznego

  Charakterystyka

  Przez pojęcie segmentacji rozumiemy podział na względnie jednorodne grupy konsumentów posiadających wspólne cechy, a różniące się reakcjami na dany produkt.

  Cechami prawidłowo wyodrębnionego segmentu są:

  mierzalność - określenie jaka ilość konsumpcji daje zysk, rozległość -...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-commerce

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wzrostu zysku i sprzedazy

  Charakterystyka

  Strategia wzrostu zysku i sprzedaży - w tym przypadku ustala się cenę na jak możliwie najniższym poziomie, jednocześnie zakładając, że popyt na dany produkt jest wrażliwy na cenę, (czyli im taniej tym większa sprzedaż, więcej klientów).

  Niska cena ma zapewnić wzrost sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model AIDA

  Charakterystyka

  Model Aida - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne pdstawy jej działania. Skrót ten pochodzi od : Attention - przyciągnąć uwgę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Murraya

  Charakterystyka

  Test osobowości opracowany w 1935 roku przez amerykańskiego psychologa Henry’ego Murraya oraz jego długoletnią współpracownicę Christinę Morgan. Stał się „jednym z najważniejszych i powszechnie stosowanych empirycznych narzędzi klinicysty i badacza osobowości. W teście tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /8 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal Business Intelligence

  Charakterystyka

  Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry