Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Szkolenie akwizytorów

  Szkolenie akwizytorów

  Nabór akwizytorów wymaga przeprowadzenia pewnej selekcji. Nawet najbardziej utalentowany kandydat na akwizytora potrzebuje jednak specjalistycznego przeszkolenia, by posiąść wiedzę o przedsiębiorstwie i produktach, a także umiejętności przekazywania wiedzy w formie skutecznej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep internetowy

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Sklep internetowy jest aplikacją informatyczną pozwalającą na sprzedaż towarów z wykorzystaniem sieci internet. Firmy hostingowe często posiadają własne, autorskie rozwiązania, na rynku dostępne są też płatne aplikacje, za pomocą których szybko i łatwo można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć sklepów

  Definicja-

  Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

  Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing wirusowy

  Charakterystyka

  Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową) jest specyficznym rodzajem działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing bezpośredni

  Definicja

  Marketing bezpośredni-polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie , w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi).

  Marketing bezpośredni pozwala konsumentom kupować produkty dzięki wykorzystaniu różnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /5 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy dojrzałości

  Charakterystyka

  W fazie tej następuje spadek dynamiki wzrostu sprzedaży, co jest związane z nasyceniem rynku oraz pojawieniem się na nim innych produktów zaspokajających potrzeby klientów. W tej fazie również należy dostosowywać działania przedsiębiorstwa do bieżącej pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pilotażowe

  Charakterystyka

  Badanie pilotażowe ( zwiad badawczy) - inaczej badanie wstępne, badanie próbne (pilotaż) przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym w sytuacji, gdy badane zjawisko, mechanizmy charakterystyczne dla pewnej zbiorowości, terenu, czy przedmiotu badania są mało znane. Badanie to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia sektora

  Charakterystyka

  Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost sprzedaży

  Charakterystyka

  Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie i kontrola planów marketingowych

  Charakterystyka

  Wdrażanie planów marketingowych - jest procesem, który powinien zapewnić osiągnięcie przyjętych w planie marketingowym przedsiębiorstwa celów strategicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa funkcja organizowania i kierowania ludźmi.

  Kontrola planów marketingowych - głównym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt

Do góry