Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Unikalna cecha oferty

  Charakterystyka

  USP Unique Selling Points - unikalny punkt sprzedaży

  Na świecie znana jest nazwa USP, tłumaczona, jako UCO, czyli Unikalna Cecha Oferty czy Unikalny Punkt Sprzedażowy.

  Jest sposób promowania produktu polegający na podkreśleniu jego szczególnych cech, wyróżniających go z szeregu innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing partyzancki

  Charakterystyka

  Marketing partyzancki (ang. guerilla marketing) - forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy vlepki.

  Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość internetowa

  Charakterystyka

  Istnieje bardzo dużo definicji bankowości internetowej. Bankowością internetowa nazywamy operacje bankowe dokonywane przez klienta za pośrednictwem Internetu. Do realizacji operacji bankowych za pośrednictwem Internetu wymagane jest jedynie komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem badawczy

  Charakterystyka

  Problem badawczy określa co trzeba wiedzieć aby zrealizować dany cel. Określenie problemu badawczego to opis celów i uwarunkowań danego problemu, przedstawionych na tyle szczegółowo aby można było odpowiednio zaplanować badanie.

  Wyróżnia się dwa rodzaje problemów badawczych:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek firmy

  Charakterystyka

  Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy ogłoszeń reklamowych

  Reklama telewizyjna

  Jako nośnik reklam telewizję cechuje kilka istotnych zalet:

  Dociera do najbardziej masowej widowni, gdyż trudno wskazać segmenty rynku, które nie oglądałyby telewizji. W związku z tym koszt dotarcia do jednego konsumenta jest niższy niż w przypadku wielu innych mediów. Poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /12 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing strategiczny

  Charakterystyka

  Pojęcie to - jakże ważne dla każdego przedsiębiorstwa i jego rozwoju jest procesem polegający na:

  strategicznej analizie otoczenia, konkurencji, czynników kształtujących jednostki biznesu przewidywaniu przyszłych trendów w obszarach biznesu atrakcyjnych dla firmy, partycypowaniu w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla stanowiska akwizytora

  Charakterystyka

  Akwizytor (od łac. acquisitor - zjednywający) - pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy czy inne drobne przedmioty), zawierający umowy o wykonanie usług (ubezpieczenia, ogłoszenia, prenumeraty itd.) zgodnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Elastyczność można przedstawić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt

Do góry