Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Reklama biura podróży

  Charakterystyka

  Ważną rolę reklama odgrywa w turystyce. Branża ta jest wymagająca i nie zadowala się byle czym. Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

  audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji pionowej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych strategiczna|opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek sprzedaży

  Charakterystyka

  Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria oceny strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Kryteria oceny strategii marketingowej to zestaw czynników, parametrów, cech, własności w oparciu o które można dokonać oceny strategii marketingowej.

  Marketing strategiczny ściśle wiąże się z potrzebami jednostek oraz organizacji. Jak stwierdza Jean-Jacques Lambin "(...) nabywca nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja działu marketingu

  Kryteria podziału

  Dział marketingu można tworzyć według kryterium:

  funkcji produktu obszaru geograficznego rynków konsumenta Organizacja funkcjonalna

  Jest najczęściej wykorzystywaną formą organizacji marketingu, która polega na podziale działalności marketingowej według grup funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania rynkowe

  Charakterystyka

  Badania rynkowe to punkt wyjścia z marketingu. Dobry marketing obejmuje badania możliwości rynkowych i przygotowanie na podstawie proponowanej strategii szacunkowych danych finansowych wskazujących, czy możliwe do osiągnięcia zyski odpowiadają celom finansowym przedsiębiorstwa.

  Badania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania marketingowego

  Charakterystyka

  Planowanie marketingowe pomaga uniknąć bezcelowych i błędnych działań oraz wykorzystać zasoby w sposób możliwie efektywny i przemyślany.

  Jest istotną częścią dobrego zarządzania. Zmusza do przemyślenia tego co się wydarzyło, tego co jest teraz i tego, co się może wydarzyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deflacja

  Charakterystyka

  Deflacja to "spadek ogólnego poziomu cen." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.578) Oznacza to, że inflacji jest ujemna.

  Ostatni spadek cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w 1955 roku. Pod koniec XX wieku deflacja nie występowała zbyt często. Jeżeli obserwuje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja turystyczna

  Charakterystyka

  Rynek turystyczny funkcjonuje dzięki informacją. Dzisiaj turyści dokładnie planują swoje wyjazdy, albo samodzielnie, albo przy pomocy specjalistów z biur turystycznych. Potrzeby informacyjne klientów zależą od wielu warunków. Inne są potrzeby informacyjne turystów indywidualnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /5 126

  praca w formacie txt

Do góry