Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Marketing angażujący

  Charakterystyka

  Marketing Angażujący (Engagemet Marketing) - jest to strategia marketingowa, która polega na ośmielaniu konsumentów oraz na zachęcaniu ich do brania czynnego i realnego udziału w rozwoju marki. W opozycji do postrzegania klientów jako pasywnych odbiorców wszelkich biznesowych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy wprowadzania

  Charakterystyka

  Faza wprowadzania na rynek charakteryzuje się wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz na promocję nowego produktu. W tej fazie ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże, w związku z tym możliwe działania są uzależnione od bieżącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Proponowane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie klienta

  Charakterystyka

  Zadowolenie klienta - to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony lub niezadowolony z wyboru produktu lub marki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moda na produkt

  Definicja

  Moda jest akceptowanym lub popularnym stylem w danej dziedzinie w danym czasie. Najbardziej moda kojarzy się ze stylem ubierania: mówimy o modzie lat 70., 80., 90. (element dzisiejszej mody stanowią, np. dżinsy). Fazy, przez jakie przechodzą produkty podlegające modzie zostają skrócone lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sondażowe

  Charakterystyka

  Badania sondażowe - metoda badawcza służąca zazwyczaj do badania dużych populacji, których nie da się obserwować bezpośrednio. Polega ona typowo na przebadaniu, przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza lub ankiety, wyselekcjonowanej z populacji mniejszej próby respondentów.

  Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność klienta

  Definicja

  Lojalność klienta wobec marki to efekt:

  nauczenia się przez konsumenta, iż określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi mu wyjątkowe i pożądane przez niego korzyści. wytworzenia się więzi emocjonalnej konsumenta z marką, w wyniku emocjonalnego oddziaływania marki na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja akwizytorów

  Sposoby rekrutacji akwizytorów

  Skuteczność akwizycji zależy w dużej mierze od doboru odpowiednich osób na stanowisko akwizytora.

  Sposoby naboru stosowane przez różne firmy są na ogół podobne. Akwizytorzy mogą być poszukiwani wewnątrz przedsiębiorstwa lub pochodzić z zewnątrz, wyłonieni w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ekspansywnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Można powiedzieć, że strategia ta jest wyolbrzymioną formą strategii penetracji. W strategii tej ceny ustalane są na bardzo niskim poziomie po to, aby ustanowić masowy rynek, czasem kosztem innych konkurentów.

  Strategia stosowana jest w odniesieniu do produktów o dużej elastyczności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-commerce

  Charakterystyka

  Jest to metoda realizacji transakcji handlowych za pośrednictwem telewizji cyfrowej, jest skrótem od Television Commerce i staje się równie popularna jak e-commerce, czyli realizacja transakcji handlowych drogą internetową. Działanie to nazywane jest też czasem T-com, Transactional TV lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziałów produktu w rynku

  Charakterystyka

  Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt

Do góry