Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Promocja

  Charakterystyka

  PROMOCJA - (łac. promoveo poruszać się) - jest to sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się przyczynić do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności tego popytu. Jest marketingowym przedsięwzięciem obejmującym szereg działań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja holenderska

  Charakterystyka

  Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta

  Charakterystyka

  Ankieta - najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych. Jest to kwestionariusz zawierający pytania dotyczące określonego lub badanego tematu, wykorzystywany zwykle w badaniach społecznych zjawisk masowych. Ankieta to także zbiór standaryzowanych technik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test niedokończonych zdań

  Charakterystyka

  Test niedokończonych zdań to jedna z technik projekcyjnych, którą wykorzystuje się w przeprowadzaniu badań jakościowych. Polega na tym, iż badana osoba ma za zadanie dokończyć zdania dopisując fragment do podanych wcześniej słów.

  Mechanizm, w którym ego broni się przed pragnieniami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność rynku

  Charakterystyka

  Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola grafiki w prezentacji internetowej

  Charakterystyka

  Grafika ma niezwykle istotne znaczenie w prezentacji internetowej. Jest szereg różnych zasad, którym powinna podlegać

  taka prezentacja. Przede wszystkim forma wszystkich elementów graficznych zawartych w prezentacji powinna być przejrzysta

  i czytelna, nie "przytłaczająca" treści...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia treści

  Charakterystyka

  Cykl życia treści jest ogólnym modelem, obrazującym zmiany jakim zachodzą wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

  Fazy cyklu

  W podziale cyklu życia treści wyróżnia się następujące fazy:

  Faza tworzenia treści. W jej obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka T,S

  Charakterystyka

  Polityka (T,S) - jest elementem dostaw|planowania dostaw.

  T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

  W zarządzaniu plany zapotrzebowania musza być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura uczestnictwa

  Charakterystyka

  Kultura, która zachęca konsumentów oraz fanów do aktywnego udziału w procesie tworzenia oraz dystrybucji nowo powstałych treści.

  W latach 90' XX w. często podkreślało się wpływ interaktywnych technologii medialnych, które głównie tworzyły kulturę. Dziś skłania się bardziej do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje polityk cenowych

  Charakterystyka

  Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.

  Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt

Do góry