Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dostawca treści

  Charakterystyka

  Dostawca treści (content provider) zajmuje się elektroniczną dystrybucją dóbr multimedialnych. Multimedia to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji

  Charakterystyka

  W klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji to "przedsięwzięcie polegające na przegrupowaniu środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działania zasadniczo różne od prowadzonych w przeszłości. Wymaga zaangażowania się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

  Charakterystyka

  Reakcja konsumentów lub tez ich brak mówią o znaczeniu cen na kształtowanie się popytu. Popyt jest w dużej mierze determinowany cena, ale jej wszelkie wahania zależą również od zmian zachodzących w popycie.

  Analiza kształtowania się popytu wywołanego zmiana cen dostarcza informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /10 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie parametryczne

  Charakterystyka

  Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu. Wykorzystuje ono model matematyczny oparty na znanych parametrach czyli rozkład normalny lub inny rozkład teoretyczny, z którym porównywane są empiryczne rozkłady występujące w badanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena skuteczności reklamy

  Charakterystyka

  Skuteczność reklamy jest to stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą.

  Przeważnie jako główny cel kampanii reklamowej uważa się jest zwiększenie zysków.

  Badanie stopnia dotarcia reklamy do adresata

  Wyróżniamy dwa rodzaje badań:

  Zasięg (odsetek odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /7 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja wielkości zamówienia

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie stron

  Charakterystyka

  Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning), jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji danej strony w internetowa|wyszukiwarce dla wybranych słów kluczowych.

  Olbrzymia ilość witryn, internetowy|portali czy serwisów sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek organizacji

  Definicja

  Wizerunek organizacji jest to postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu, oraz jej oferty, inaczej mówiąc jest to odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. Podstawą zarówno wizerunku jak i tożsamości organizacji jest jej misja. Misja w skomasowany sposób przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /5 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura produktu

  Definicja produktu

  Produkt jest to każdy obiekt wymiany rynkowej, a także wszystko to, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku. Może być to zarówno dobro materialne, usługa, idea, miejsce jak i organizacja. Produkt powinien zapewniać kupującym określone korzyści, tj. posiadać zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt

Do góry