Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Marka przedsiębiorstwa turystycznego

  Charakterystyka

  Marka produktu jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym konkurencyjnym rynku. Element ten traktowany jest jako część marketingowej struktury produktu. Należy jednak najpierw wyjaśnić pojęcie produktu, dla całkowitego zrozumienia istoty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pracy akwizytora

  Charakterystyka

  Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi.

  Akwizycja jako aktywna metoda zawierana transakcji (kontakt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja rynkowa

  Definicja

  Rynkowa informacja to wszelka treść, wiadomość przekazywana z rynku bądź na rynek, jest ona zleceniem, opisem, potrzebą lub decyzją uczestników rynku.

  Źródła pochodzenia rynkowej informacji źródła wtórne- pobierane z wcześniejszych, przeszłych zdarzeń lub pomiarów bezpośrednich lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix w zakresie usług non-profit

  Charakterystyka

  Marketing mix w zakresie usług non - profit to zbiór narzędzi marketingowych, które są stosowane przez organizację non-profit w dążeniu do realizacji zamierzonych celów wśród ludzi i społeczności.

  Wyróżnia go przede wszystkim to, że w przypadku organizacji dobroczynnych istnieje dwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /7 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria doboru środków przekazu reklamy

  Charakterystyka

  Poszczególne rodzaje mediów posiadają odmienne właściwości. Świadomość tego pozwala wybrać najbardziej właściwe kanały komunikacji.

  Należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

  Kto jest nabywcą oferowanego produktu Jakie najczęściej wykorzystuje media Za pomocą jakich mediów, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix

  Definicja

  Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe.

  Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix: najbardziej popularna to 4P, następnie formuła 4C, marketing mix dla usług 7P, również...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /5 188

  praca w formacie txt

Do góry