Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model grawitacji detalu Reilly'ego

  Charakterystyka

  Model grawitacji detalu Reilly'ego (metoda wpływów lokalnych) jest jedną z najbardziej znanych metod badania zasięgu handlowego rynków regionalnych. Model oparty jest na prawie grawitacji handlu detalicznego Reilly'ego, które brzmi: "dwa ośrodki A i B przyciągają zakupy mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Definicja

  Jest uzupełnieniem 4 elementów mix|marketingu-mix.

  Stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpieczający jego wartość użytkową, promujący wyrób, umożliwiający jego identyfikację. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie działalności marketingowej

  Charakterystyka

  Efektywność i skuteczność decyzji i działań rynkowych przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od organizacji służb marketingowych. Właściwy podział pracy i uprawnień decyzyjnych, budowa systemu informacji marketingowych, reguły organizacyjnych zachowań i inne regulacje tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty wielokrotnej sprzedaży

  Charakterystyka

  Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności : filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

  Cechą charakterystyczną tych produktów jest to , że :

  powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym wytworzony produkt bazowy ( np. tzw. kopia matka filmu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w marketingu

  Etyka w marketingu

  Etyka w marketingu skupia się na sferze moralnej interesów przedsiębiorstwa, poddając je ocenie według norm obowiązujących w danym państwie. Wynikiem tych działań mogą być dyrektywy etyczne wprowadzane w celu wytyczenia jasnych algorytmów postępowania pracowników w sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja

  Obserwacja to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. Wśród niej wyróżniamy:

  Obserwacja skategoryzowana, w której badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu, Obserwacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja reklamowa

  Charakterystyka

  Jest to taka jednostka organizacyjna, którą charakteryzuje niezależność, a w jej skład wchodzą ludzie biznesu i personel kreatywny. Przygotowują, opracowują i umieszczają oni reklamę w środkach przekazu. Działają na zlecenie sprzedających, którzy poszukują potencjalnych klientów na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacje przedsiębiorstw w marketingu

  Charakterystyka

  Rozwój marketingu związany był ze zmianami jakie towarzyszyły działalności przedsiębiorstw i ich ewolucji w przemianach gospodarki rynkowej. Zachowania przedsiębiorców podyktowane były pojawiającymi się czynnikami, które powodowały przyjęcie przez przedsiębiorstwa nowych orientacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /3 692

  praca w formacie txt

Do góry