Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika marketingu usług?

  Usługa – sprowadza się do różnorodnych trudnych do zmierzenia korzyści oferowanych nabywcy i subiektywnie przez niego ocenianych.

  Cechy usług pod kątem ich wpływu na możliwości stosowania marketingu:

  1) Niematerialny charakter usługi (usługa jest czynnością)

  2) Nierozdzielność usługi z osoba...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest marketing mix?

  Marketing mix – elementy marketingowe, składniki marketingu mix. Instrumenty oddziaływania na rynek wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia celów marketingowych. Najczęściej działania te dotyczą czterech elementów:

  - produkty - ceny- dystrybucji- promocji

  dodatkowo:- personel- fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji sprzedażowej?

  ORIENTACJA MARKETINGOWA – koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.

  ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA – koncentracja na najkorzystniejszym ulokowaniu już wyprodukowanych towarów; rosnące znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?

  ORIENTACJA MARKETINGOWA – koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.

  ORIENTACJA PRODUKCYJNA – koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę zdefiniować istotę marketingu

  System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Oto kilka definicji tego procesu:

  I. MARKETING – autor J. CARMAN, K. UHE

  Proces społeczno – gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal informacyjny przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

  Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny w wymianie międzynarodowej

  Charakterystyka

  Cena jako element marketingu pełni podobne funkcje do funkcji wypełnianych przez inne instrumenty marketingu i działania marketingowego. To podobieństwo funkcji ujawnia się przed wszystkim w sferze stosunków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Wszystkie instrumenty marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla witryn internetowych

  Charakterystyka

  Połączenie funkcjonalności z estetyką witryny jest trudne, jednakże możliwe. Aby osiągnąć satysfakcjonujący wynik, witryna musi działać i być skonstruowana w odpowiedni sposób.

  Przede wszystkim należy określić cel realizowanego projektu, poznać potrzeby, przyzwyczajenia adresatów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /4 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model AKLPCP

  Charakterystyka

  Model AKLPCP Lavidge'a - Steinera (model hierarchii efektów) jest jednym z modeli hierarchii reakcji odbiorcy na docierające do niego formy przekazu reklamowego. Model bazuje na koncepcji świadomego uczenia się, gdzie nabywca (osoba cechująca się znacznym zaangażowaniem w uzyskanie informacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal korporacyjny

  Charakterystyka

  Portal korporacyjny , to platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 817

  praca w formacie txt

Do góry