Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj rolę i znaczenie ceny jako instrumentu marketingu

  Cena to jeden z podstawowych, kluczowych elementów rynku i jego funkcjonowania. Wpływa istotnie na stopień jego zróżnicowania. Cena jest dobra marketingowi jeżeli odzwierciedla siłę popytu i gdy informuje o tym producenta oraz gdy pokazuje realne możliwości zaspokojenia potrzeb przy danym poziomie podaży i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw zasady testowania rynku

  Do działań marketingowych włącza się badania na temat rynku, rozwoju produktu, konkurencji cen, kanałów dystrybucji, oddziaływania produkcji na rynek. Oddziaływania na rynek poprzez czynności techniczno-handlowe to dane związane z zawieraną i realizowaną transakcją kupna i sprzedaży. Rynek testuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij potrzebę testowania rynku

  Badania rynku i sprzedaży dotyczą identyfikacji rynku , jest to:

  badanie cech rynku, wielkość rynku, badanie udziału rynkowego, analiza i struktury sprzedaży, ustalenie kwot i obszarów sprzedaży. Testowanie rynku dać musi odpowiedź na pytanie jakie decyzje podejmą konsumenci na rynku. Jak rozkładane są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zadania spełnia analiza marketingowa?

  Analiza marketingowa dostarcza informacji:

  1. bada potrzeby popytu na towary i usługi, prognozuje sprzedaż skuteczności instrumentów marketingowych, warunków organizacyjnych, stanu i struktury zasobów

  2. poprzez instrumenty marketingowe:

  Pierwsza grupa dotyczy czynności związanych z cechami produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakim badaniom należy poddać nowy produkt kierowany na rynek?

  Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek należy zdobyć informacje przede wszystkim o związanych z nim kosztach i oczekiwanym popycie przez:

  1. poszukiwanie i kreowanie pomysłów i idei nowych produktów (gromadzenie się wiele pomysłów i badania różnymi metodami, niekiedy także poprzez własne laboratoria...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie usługi mogą towarzyszyć sprzedaży dóbr i jaką rolę spełniają na różnych rynkach?

  Rola usług:

  - zwiększają przewagę firmy nad konkurencją

  - wyróżniają firmę na rynku

  - zwiększają zadowolenie klientów

  - zmniejszają ryzyko związane z nabyciem towaru „niechcianego”

  - zwiększają atrakcyjność dóbr

  Rodzaje usług:

  - rozpoznanie rynku

  - określenie oczekiwań klientów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich segmentach rynku i dlaczego opakowania spełniają szczególną rolę promocyjną?

  1. Wzrasta promocyjna rola opakowania (należy dostosować opakowanie do lokalnych warunków)

  2. wyróżnia i identyfikuje produkt w ofercie asortymentowej, tworzy specyficzny wizerunek produktu, wyróżniając go wśród substytutów i pełniąc rolę tzw. cichego sprzedawcy

  3. modyfikacja opakowania (wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego opakowania staja się coraz ważniejszym elementem strategii marketingowej?

  Ponieważ:

  opakowanie pełni funkcję promocyjną i informacyjno-identyfikacyjną

  z jednej strony producent chce wyróżnić, promować swój produkt przez szczególne cechy opakowania, z drugiej chce produkować go po najniższych kosztach

  opakowanie pełni funkcję ochronną towaru przed...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie marketingowe dla firmy może mieć znak towarowy (marka)?

  Marka wyróżnia produkty i usługi na rynku, identyfikując sprzedawcę lub producenta, objęta jest ochrona prawną w nieokreślonym czasie, a o jej wartości świadczy to, że jest przedmiotem umowy franchisingu.

  Marka – identyfikuje cechy, zalety produktu

  wskazuje na zbiór korzyści zarówno funkcjonalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób firmy mogą wpływać na przebieg życia produktu?

  Firmy mogą wpływać na przebieg życia produktu poprzez:

  reklama – odgrywa decydującą rolę w fazie wprowadzenia produktu na rynek

  intensyfikacja dystrybucji – stosowana w fazie wzrostu

  modyfikacja rynku – zmierza w kierunku zwiększenia liczby użytkowników produktu bądź do wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt

Do góry