Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego nadawca reklamy musi się liczyć ze zjawiskiem błędu percepcyjnego odbiorców i jak może mu zapobiegać?

  Każda osoba może postrzegać dany produkt inaczej. Jest to wynikiem percepcji procesu w wyniku, którego jednostka wybiera, organizuje i interpretuje informacje w celu stworzenia przekonywującego obrazu ze względu na to, że przeciętny konkurent funkcjonuje w złożonym środowisku, może interpretować...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień główne uwarunkowania percepcji haseł reklamowych?

  Wyróżnia się 6 głównych elementów skuteczności kampanii reklamowej

  1) uzyskanie pewności (przez badanie rynku), że istnieje zapotrzebowanie na to co pragniesz reklamować

  2) jasne zdefiniowanie celów reklamy- po co?

  3) użycie właściwych środków-gdzie?

  4) odpowiednie rozplanowanie w czasie- kiedy?

  5)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są metody oceny skuteczności polityki promocji?

  Pomiar i ocena skuteczności promocji powinna dotyczyć:

  -efektów sprzedażnych mierzalnych tj. wzrostu sprzedaży (o ile wzrosła /spadła sprzedaż wyników określonych kanałów promocyjnych).

  -efekt mierzalny- wprost korzysta się z pomocy wartości sprzedaży np. znajomości firmy, logo, marek na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów związki promocji z produktem

  Faza wprowadzenia produktu na rynek cechuje się wolnym wzrostem sprzedaży oraz znacznym wysiłkiem firmy dążącej do wzmocnienia i ugruntowania pozycji produktu na rynku, a wiąże się to z wysokimi kosztami. Promocja na tym etapie ma przede wszystkim informować o tym nowym produkcie. Adresatami są w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj narzędzia polityki promocji

  Reklama – jest płatną formą nieosobliwej prezentacji i promocji produktu lub usług przez określonego nadawcę. Cele reklamy:

  a) przyciągnięcie uwagi

  b) wzbudzenie zainteresowania produktem, marką, itp.

  c) wzbudzenie pożądania, pragnienia, posiadania

  d) wzbudzenie zakupu

  e) akcja dokonania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw rolę promocji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

  Strategia marketingowa – jest strategią funkcjonowania związaną z działaniami marketingowymi firmy stanowi wyraz jej misji z zachowaniem się na rynku. W procesie tworzenia strategii marketingowej wyróżnia się kilka faz, jedną z nich jest kompozycja marketingowa mix, do której zalicza się promocję.

  Celem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda „Just in time”?

  Just in time – JIT- idealna harmonia podaży i popytu( produkcja bezzapasowa).

  Coraz wieksza liczba przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie zaczyna stosować system dostaw JIT, ograniczając znaczenie zapasów, elementów produkcyjnych, które maja być użyte w najbliższych godzinach lub dniach, ścisła...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są korzyści stron umowy franchisingowej?

  Umowa franchisingowa – trwała integracja uczestników kanału w celu efektywnej obsługi rynku.

  Franchising – długoterminowe pozwolenie (licencja, zgoda, franchise) udzielone umownie przez franchisingodawcę, a polegające na możliwości używania handlowych nazw, znaków towarowych i biznesowych systemów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /3 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy stosuje się dystrybucję ekstensywną, selektywną i ekskluzywną?

  Szerokość kanałów określają opcje:

  Dystrybucja ekstensywna – stosuje się ją do określenia produktów często i powszechnie nabywanych

  ( produkt nabywany i dostępny wszędzie, łatwość nabycia, produkt tani, trwały, codziennego użytku).

  Dystrybucja selektywna – producent celowo ogranicza liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki wpływ na rodzaj kanałów wywierają cechy produktów?

  Wpływ cech produktów na kształt kanału dystrybucji:

  Kanał dystrybucji opisują parametry: długość i szerokość

  Długość – to ilość ogniw ( pośredników)

  Szerokość – to ilość produktów na poszczególnych szczeblach obrotu

  Najważniejsze cechy produktów wpływające na długość kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt

Do góry