Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest misja przedsiębiorstwa?

  Misja przedsiębiorstwa jest kategorią gospodarczą, określającą w postaci bardzo ogólnej deklaracji filozofię firmy.

  Deklaracja następuje po analizie możliwości rynkowych, ale przed analizą SWOT.

  Misja spełnia 5 podst. funkcji:

  1.funkcja ukierunkowująca –misja traktowana jest jako punkt odniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest analiza SWOT?

  Analiza SWOT ma na celu wnikliwą ocenę szeroko rozumianych zasobów firmy z punktu widzenia jej zdolności konkurencyjnej i osiągniętej pozycji rynkowej. Analiza SWOT jest próbą kompleksowego łącznego wykorzystywania wniosków płynących z analizy zasobów firmy.

  Analiza SWOT jest etapem bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj główne źródła pozyskiwania danych w badaniach marketingowych

  Źródła wtórne: mogą się znajdować w przedsiębiorstwie lub poza nim. Cechą tych źródeł jest to, że są dostępne bez konieczności prowadzenia badań. Z reguły dane te są przetworzone i gotowe do wykorzystania pod warunkiem znajomości stopnia ich użyteczności. Występujące ograniczenia w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest zakres badań elementów marketingu mix w przedsiębiorstwie?

  Zakres ten obejmuje odpowiedzi na pytania:

  1.Kto tworzy rynek? ( ludność zamieszkująca pewien obszar)

  2.Co kupuje się na tym rynku? ( towary będące na nim)

  3.Dlaczego kupuje się na tym rynku?

  4.W jaki sposób dokonuje się zakupu? ( sposób płatności za transakcje)

  5. Kiedy kupuje się na tym rynku? (...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj rodzaje badań warunkujących działanie przedsiębiorstwa

  Głównie badania muszą opierać się na źródłach danych: pierwotnych i wtórnych.

  Źródła wtórne są dostępne bez konieczności prowadzenia badań, gdyż są to z reguły dane przetworzone i gotowe, znajdujące się w przedsiębiorstwie, dostosowane i opracowane dla potrzeb rynkowych. Oprócz danych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest głównym przedmiotem badań marketingowych prowadzonych w przedsiębiorstwie?

  Głównym przedmiotem badań marketingowych jest badanie rynku. Identyfikacja potrzeb, upodobań, wymagań, zachowań uczestników rynku, konsumentów, klientów, nabywców, odbiorców, użytkowników. Określenie możliwości zaspokojenia tych potrzeb oraz możliwości oraz kreowania jeszcze nie ujawnionych potrzeb oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz istotę badań marketingowych i ich miejsce w marketingowym systemie informacji

  Badania marketingowe nakierowane są na dostarczanie informacji do rozwiązywania określonych problemów i zasadniczo funkcjonują od projektu do projektu. Ogólna procedura badań marketingowych składa się z pięciu faz:

  1) zdefiniowanie problemu i celów badania, czyli jakie informacje są potrzebne, aby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów znaczenie sponsoringu w kształtowaniu wizerunku firmy

  Sponsoring spotykany najczęściej w dziedzinie: sportu, kultury, nauki i oświaty, działalności ekologicznej i socjalnej. Dziedziny te sprzyjają firmom sponsorującym upowszechnienie znajomości firmy i jej produktów, przyczyniają się do wywoływania i utrwalania dobrej opinii o sponsorze, a także wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż podobieństwa i różnice między reklamą a public relations?

  Podobieństwa – zarówno poprzez reklamę, jak i public relations firma umacnia swoją pozycję na rynku, uzyskuje oraz pozyskuje nowych konsumentów – uczestników rynku, ponosi pewne koszty. Zarówno reklama, jak i public relations musza być podporządkowane ogólnym założeniom strategii państwa i sprzyjać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakiej sytuacji stosuje się reklamę firmy, a w jakiej produktu?

  Reklamę firmy stosuje się dla wzmocnienia pozycji firmy na rynku wśród konkurentów, zawiązania i utrzymania więzi ze społeczeństwem, w celu wywołania rozgłosu firmy w środowisku, przyciągnięciu uwagi i wzbudzeniu pozytywnego zainteresowania firmą, umocnieniu wiarygodności i wizerunku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt

Do góry