Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Jak przebiegał rozwój koncepcji marketingowej?

  Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga coraz większej aktywności w skali międzynarodowej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje witryn internetowych

  <googlegfaszbi</google

  Charakterystyka

  Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie przewagi ułatwiają przedsiębiorstwom ekspansje międzynarodową?

  Firma, która zamierza działać na rynku światowym, musi poznać i śledzić zmiany, które zachodzą w elementach składających się na otoczenie ekonomiczne, kulturowe, oraz prawno polityczne.

  1.Wydajność rentowność:

  A. Odniesienie ekonomiczne: rentowność produkcji różnorodnych grup wyrobów, analiza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega marketing międzynarodowy?

  Inną bardziej rozwiniętą formą jest marketing międzynarodowy. Firma rozszerza swoje zainteresowania, angażując się w rozpoznanie marketingu nowego kraju, lub rynku. W dziale marketingu międzynarodowego zlokalizowane są dodatkowe siły sprzedaży, które zostają włączone w opracowanie strategii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega koncepcja AIDA w marketingowej strategii sprzedaży?

  MODEL AIDA

  ATTANTION

  – uwaga- musisz przyciągnąć uwagę klienta dla swojego produktu;

  - świadomość produktu, firmy, marki,

  INTEREST

  -zainteresowanie produktem, firmą marką. Musisz klienta zainteresować.

  DESIRE

  –chęć pożądania i posiadania tego towaru.

  ACTION

  - sprzedaż

  Model ten...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj znaczenie controllingu

  Katalog zadań controllingu obejmuje: planowanie; sprawozdawczość i interpretacja; ocenę i doradztwo; nadzór nad realizacją zadań; zarządzanie informacjami: sprawozdawczość na zewnątrz: nadzór nad sprawnością powiązań systemów: badanie rozwojowe całej gospodarki.

  Controllingu nie można utożsamiać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega matryca wzrostu i udziałów BCG?

  Macierz rozwoju i udziału kojarzona z Boston Konsulting Group ( BCG) oparta jest na wykorzystaniu skojarzeń, tempa sektora, rynku, oraz udziału w rynku danej firmy zakłada, że konkurencyjna wartość udziału danej firmy w rynku zależy od struktury sektora i fazy cyklu rynkowego oferowanych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega strategia konkurencji Portera?

  Trzy strategie konkurowania:

  1.strategia niskich kosztów ( niskich cen) – oznacza osiągnięcia niższego niż konkurencja kosztu wytworzenia produktu przez zastosowanie wydajnej i taniej technologii, sprawnej organizacji, dostępu do tańszych źródeł surowców oraz ścisłej kontroli kosztów. Możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega analiza odbiorców ABC?

  Skuteczność działań marketingowych w dużym stopniu zależy od rozpoznania potrzeb klientów – od ich powszechności i intensywności. Potrzeby i konieczności ich zaspokojenia są głównym motorem aktywności zakupowej klientów.

  Dokonując wyliczenia odbiorców, ich podziału na określone zbiory, należy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj teorię potrzeb według A. Maslow’a

  Maslow szukał wyjaśnienia, dlaczego określone potrzeby pojawiają się u ludzi w określonym momencie. Według niego ludzkie potrzeby ułożone są w pewnej hierarchii, od wywierających najmniejszą do wywierających największą presję. Według kryterium ważności możemy wymienić potrzeby fizjologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry