Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Uwagi na temat zadowolenia klienta

  Profesor Claes Korneli, z Uniwersytetu Michigan, kieruje wielkim projektem badawczym, w ramach którego próbuje stworzyć indeks zadowolenia klienta w przekroju rynków branżowych i na rynku krajowym. Barometr Zadowolenia Klienta mógłby dostarczać informacji nie ujętych przez mierniki dochodu narodowego. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka pułapek w procesie pomiaru zadowolenia klienta

  Kiedy klienci oceniają swoje zadowolenie pod kątem jakiegoś wybranego fragmentu działalności przedsiębiorstwa, np. systemu dostarczania produktów, to musimy zdawać sobie sprawę, że bardzo różnie określają oni „dobry system dostaw". „Dobry" może dla nich znaczyć np. odpowiednio wczesne dostarczanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozorne zakupy (ghost shopping)

  Inną użyteczną metodą jest wynajęcie osób udających potencjalnych nabywców i informujących później o mocnych i Mabych punktach oferty przedsiębiorstwa i konkurencji. Ci -fałszywi nabywcy" mogą nawet udawać, że mają pewne problemy, aby sprawdzić czy personel sprzedający dobrze radzi sobie z tego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe

  Przedsiębiorstwo, rejestrując jedynie zażalenia i sugestie, nie może zakładać, że uzyska pełny obraz stanu zadowolenia i niezadowolenia klientów . Badania pokazują, że klienci są niezadowoleni przeciętnie z jednego spośr<xl czterech dokonanych zakupów oraz, iż mniej niż 5% niezadowolonych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy skarg i sugestii

  Organizacje ukierunkowane na prawdziwą obsługę nabywcy ułatwiają swoim klientom przekazywanie różnych sugestii zmian i zażaleń. Wiele restauracji i hoteli, na przykład, dostarcza swym gościom formularze, dzięki którym mogą wskazać, co im się podoba lub nie. W szpitalu można umieścić na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie klienta

  Poziom zadowolenia jest funkcją różnicy pomiędzy postrzeganymi cechami oraz oczekiwa-Kuimi Nabywca może doświadczyć jednego z trzech poziomów zadowolenia. Jeśli cechy pro-cu.<tu nie odpowiadają wcześniejszym oczekiwaniom, to nabywca jest niezadowolony. Jeśli • ą-Zckiwania zostają spełnione -...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dla klienta

  Wartość dla klienta jest tu rozumiana jako suma użyteczności oferowana nabywcy - przyp. tłum.)

  Zakładamy, że klienci dokonają zakupu w tej firmie, o której sądzą, że oferuje im najwyższą wartość. Definiujemy to w następujący sposób (zobacz Rysunek 2-1).

  • Wartość dostarczana klientowi jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja marketingu społecznego W sektorze międzynarodowym

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe usilnie starają się usprawnić globalne działania marketingowe. Kilka europejskich i japońskich przedsiębiorstw międzynarodowych - Nestle. Bene-tton. Unilever. Toyota, Sony - w wielu przypadkach lepiej od swoich amerykańskich konkuren-

  tów zrozumiało istotę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniowanie wartości oraz zadowolenia klienta

  Ponad 35 lar temu. Peter Drucker zauważył, że podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest .stwarzanie klientów". Ponieważ klienci spotykają się dzisiaj z bardzo szeroką gamą produktów i możliwością wyboru c en i dostawców, powstaje pytanie o sposób dokonywania przez nich tego wyboru?

  Wierzymy, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja marketingu społecznego W sektorze organizacji typu non-profit

  Marketing w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania ze strony organizacji typu non-profit, takich jak uniwersytety, szpitale, kościoły, zespoły artystyczne." Zilustrujemy to p<>niższymi przykładami.

  W obliczu spadającej liczby zgłoszeń na studia i rosnących ich kosztów , wiele...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 455

  praca w formacie txt

Do góry